Satılmış veya satılacak bir malın iki adres arasında nakledilirken söz konusu olan malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğu bilgileri ile beraber kayıt altına alındığı belgedir. Sevk irsaliyesi malın satış işleminden sonra verilen bir belgedir ancak fatura olarak kullanılması mümkün değildir.

Sevk irsaliyesinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Bir sevk irsaliyesi düzenlerken yer alması gereken bilgiler şunlardır;

  • Sevk irsaliyesi ibaresi,
  • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
  • Gönderilecek malın cinsi ve miktarı,
  • İrsaliyeyi düzenlemiş olan mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve numarası,
  • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve numarası,
  • Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
  • Malın, taşımak üzere taşıyıcısına teslim edilme tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
  • Düzenleyen, malı alan ve teslim edenin imzaları

Sevk irsaliyesi düzenlemek zorunlu mudur?

Satılan mal satıcı tarafından taşınacaksa, sevk irsaliyesi satıcı tarafından, alıcı tarafından taşınacaksa alıcı tarafından düzenlenir. En az üç nüsha olarak düzenlenir ve iki nüshası mutlaka malı taşıyan taşıtta bulundurulur. Üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılır. Belgenin düzenlenme tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer almalıdır. Düzenlenme tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilir. Tarihlerden biri yazılmazsa belge hiç düzenlenmemiş sayılır.

Category
Tags

Comments are closed

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder