Temel muhasebe başta olmak üzere birçok alanda eğitimin verildiği muhasebe kursu, bu alanda bilgi edinmek isteyenlerin katılabildiği kurslardır. Genel olarak ücretli ya da ücretsiz olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan talep ederek böyle kurslara katılım sağlamak mümkündür. Şimdilerde online olarak da alınabilen bu eğitimlerde başarı sağlayan kişilere sertifika verilir. 

Günümüz koşullarında en çok ihtiyaç duyulan meslek dallarından biri muhasebedir. Her ölçekten işletmenin muhasebe alanında destek almak zorunda bulunduğu personelleri mutlaka olacaktır. Bu nedenle iş kaygısı güden ve hesap kitap işlerine meraklı kişiler sertifikalı muhasebe kursları ile mesleğe giriş yapabilir.  

Kurs katılımı sağlayan ve kurs sonunda sınavla başarısını kanıtlayan kişiler bu sertifikayı almaya hak kazanır. Alınan sertifika, kursu başarı ile tamamladığınızın göstergesidir. İş başvurularında ya da CV’lerde kullanılabilen genel muhasebe sertifikası kimi kamu kuruluşları tarafından zorunlu tutulabilir. Özel sektörde ise firmaların alakalı departmanlarına bu alan için eğitim aldığınızı kanıtlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

Muhasebe Kursunda Neler Öğretilir? 

Muhasebe eğitimi genel olarak üniversitelerin iki yıllık ya da dört yıllık eğitim programlarıyla verilir. Ancak günümüzde oluşan açık sebebiyle farklı alanlarda eğitimi bulunan kişilerde böyle meslekler için kurslara katılım sağlayarak sertifika alabilirler. Belli bir program ve sürede gerçekleştirilen kurslarda muhasebe alanında çeşitli bilgiler edinilebilir. Öte yandan var olan temel bilgileri pekiştirebilmeyi de sağlar.

Kolay katılım sağlanabilen muhasebe kursu eğitimleri genel olarak MEB programlarını baz alarak hazırlanır. Buna göre alınan genel muhasebe kurslarında mali tablolar, defter çeşitleri, mizan gibi çeşitli eğitimler verilir. Alınan eğitim sonucunda işletmelerin temel muhasebe işlemlerini yapabilme yetisine erişilir. 

Kurs süresince alınacak dersler kursların kendi programlarına göre çeşitli gruplara ayrılarak verilebilir. Bu gruplamaların içeriği zorluk seviyelerine göre değişiklik gösterebileceği gibi birbiriyle alakalı bilgiler bütünüyle de sunulabilir. Kurs başlamadan önce yapılan bilgilendirmede kurs içeriği hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür.

Online ya da örgün şekilde alınabilen sertifikalı muhasebe kursları kendi içinde belli kurallara tabi tutulur. Tercih edilecek kurs merkezinin katılımcılardan taleplerini başvuru sırasında öğrenmek gerekir. Bu başvurularda kursiyerlerden beklenen talepler dile getirilir. Ders, süreleri, katılım durumu, sınav ve içeriği, başarı puanı ve fiyatlandırma hakkında detaylı bilgiler o esnada edinilebilir.

Muhasebe Kursu İçeriği 

Muhasebe kursu genel olarak belli bir çerçevede ilerler. Bu çerçeveyi oluşturan en önemli etken MEB programlarının muhasebe içerikleridir. Çoğu bilgisayarlı muhasebe kursu içeriğinin yanında sürelerini de MEB’e dayanarak belirleyebilir. Genel muhasebe kavramlarıyla başlayan kurs içeriklerinde temel hukuk kavramları yanında şu alanlarda dersler verilir:

 • Açılış kapanış işlemleri
 • İşçi giriş çıkış belgeleri
 • Bordroların düzenlenmesi
 • Beyannameler
 • Kasa hesap takipleri
 • Müşteri hesabı takipleri
 • Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Stok giriş ve çıkışlarının takibi
 • Müşteri çek ve senet takiplerinin yapılabilmesi
 • İşletme çek ve senetlerinin takipleri
 • Banka hesap takipleri ve daha fazlası

Sertifika sunulan muhasebe eğitim programları kendi içinde birbirinden farklı bölümlere ayrılabilir. Kimi zaman birlikte kimi zamanda ayrı ayrı alınan bu kursların içerikleri değişkenlik gösterir. Bu nedenle kurs seçimi yapılırken alınacak kurs içeriklerinin detaylı incelenmesi gerekir. Yapılan inceleme sonrasında alınacak eğitimlerin sizler için yeterli olup olmadığı da düşünülmelidir.

Genel muhasebe video eğitim seti desteğiyle sunulan böyle kurslarda edinilen bilgiler kurs sonunda sınav yapılarak sonlandırılır. Sınav başarı puanına göre sertifika almayı hak eden katılımcılara işletmelerde çalışabilme yetkisi sunan belge temini sağlanır. Kursun başarı ile tamamlandığına işaret eden bu sertifika kişilere posta yolu ya da online olarak iletilebilir. Edinilen sertifika direkt başvuru yapılan kurumlara gösterilebileceği gibi iş başvuru portfolyosuna da eklenebilir.

Genel Muhasebe Kursuna Kimler Katılabilir? 

İş hayatının vazgeçilmez departmanlarından olan muhasebe ve finans birimlerinden bu alanda yetkin kişilerin çalışması gerekir. Bu yetkinlik için üniversitelerin ilgili bölümlerinden yüz yüze eğitim alınabileceği gibi online eğitim kurslarından da faydalanılabilir. Lise döneminde de başlayabilen bu eğitimler alınan sertifikalı kurs programlarıyla desteklenebilir. Bunun için alanının en iyi muhasebe kursu eğitimlerini sunan kurum ve kuruluşlardan faydalanmak mümkündür.

Bilgisayarlı muhasebe kursu için katılım sağlamak isteyen kişilerin ilgili alanlardan mezun olması gerekir. Öte yandan ilgili bölüm çalışanları ve şirket sahipleri de bu eğitimlerden faydalanabilir. Aynı zamanda eğitimine hala devam eden öğrencilerde bu tarz sertifikalı eğitim programlarından destek alabilir. Kurs katılımları için eğitim seviyesinin en az ilkokul olması gerekir.

Tercih edilecek muhasebe eğitimi programları katılım sağlamadan önce detaylı olarak araştırılabilir. Bu araştırma esnasında kurs içeriği, sınav detayları ve sertifika kazanım koşullarını öğrenmek gerekir. Katılım sağlanmak istenilen kurs kayıt programı hakkında gerekli bilgileri de edindikten sonra eğitim için ödenmesi gereken miktarı da öğrenebilirsiniz.

Genel Muhasebe Kursu Süresi 

Genel sertifikalı muhasebe kursları kişilerin talepleri doğrultusunda hazırlanır. Katılımcıların katılımıyla birlikte kurs süreci aktif edilir. Kurs programlarının içeriğine göre hazırlanan süreç genel olarak ortalama 3 – 4 aylık süreci kapsar. Bu süreç boyunca alınan ders sayıları kursların kendi programlarınca belirlenir.

Alınmak istenilen genel muhasebe kursu ders süreçleri tercih edilen kuruma göre değişiklik gösterebilir. Öte yandan bu kursların yüz yüze ya da online olarak alınıyor olması da süreç üzerinde etkilidir. Online olarak eğitim kurslarına katılım sağlayan kişiler aldıkları dersleri kendi müsait zamanlarına göre ayarlayabiliyor. Ancak bazı kurslarda devam zorunluluğu bulunduğu için bunlara katılım sağlamak gerekir. 

Genel muhasebe video eğitim seti ile desteklenen kurs sürecinde katılımcıların sertifika alabilmesi gerçekleştirilen sınavlara bağlıdır. Bu nedenle dersler online olarak verilse bile sınav aşamasında kursun belirlediği başarı puanını elde etmek gerekir. Kurs başlangıcında belirtilen başarı puanını elde edemeyen katılımcıların sertifika alabilmesi mümkün değildir.

Sertifikalı Muhasebe Kursu Sonrası Nerelerde Çalışılabilir? 

Genel muhasebe kursları günümüzde en çok tercih edilen kurs çeşitleri arasında yer alır. İş hayatında önemi asla azalmayan departmanlardan olan muhasebe için bu tarz kurslar eleman açığına son verir. O sebeple böyle işlevsel kurslara katılım sağlamak ve başarılı olmak önemlidir. Muhasebe, finans ve dış ticaret alanlarında iş imkânı sunan sertifikalı muhasebe kursları sonrasında çalışma sağlanabilecek alanlar şu şekildedir:

 • Çeşitli sigorta şirketlerinde
 • Bankalarda
 • Özel ve kamuya bağlı bazı kuruluşların muhasebe departmanlarında
 • Radyo ve televizyon kuruluşlarında
 • Her ölçekten işletmede
 • Havayolu şirketlerinde
 • Hastane, okul, kurs gibi kurumlarda
 • Vergi dairelerinde
 • Mali Müşavirlik ofislerinde
 • İnşaat firmalarında
 • Üretim, satış ya da aracılık yapan kuruluşlarda

Kısacası muhasebe kaydı tutmak zorunda olan tüm özel ve kamu kuruluşlarında iş imkanına kavuşulabilir.

Gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok firmada kolayca iş bulabilme olanağı sağlayan bilgisayarlı muhasebe kursu sayesinde çalışılabilecek pozisyonlar şu şekildedir:

 • Her ölçekten işletmenin muhasebe departmanında
 • Muhasebe yardımcısı olarak çalışabilme
 • Ön muhasebe uzman yardımcısı pozisyonlarında
 • Ön muhasebe elemanı olarak
 • Firmaların finans departmanlarındaki pozisyonlarda
 • İthalat ve ihracat yapan firmaların ilgili departmanlarında
 • Firmaların iç ve dış denetçi pozisyonlarında
 • Dış ticaret faaliyetleri yürüten firmaların ilgili departmanlarında

Çalışma alanı oldukça yüksek olan muhasebe eğitimi sadece muhasebe değil bağlantılı çalışan departmanlarda da iş olanaklarının önünü açar. Öte yandan böyle kurslara şirket sahipleri ya da yöneticiler de katılım sağlayarak finansal verilerin incelenmesinde kolaylık elde edebilir.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Fiyatları

Genel Muhasebe kursu fiyatları tercih edilen kurs merkezine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda sunulan kursun eğitim içeriği de bu fiyatlandırma üzerinde etkilidir. Belirlenen fiyatlar eğitimlerin örgün ya da online olmasıyla da ilişkilendirilebilir. Büyük bir çoğunluğu MEB bağlantılı olarak hareket eden genel muhasebe kursu fiyatları yıl bazında belirlenerek değişkenlik gösterir.

Alanının uzman öğreticileri tarafından verilen, belli aşamalardan oluşan muhasebe eğitimi için öncelikle içerik ve fiyatlandırma hakkında bir araştırma yapılabilir. Aynı zamanda kurs sonrası herhangi bir sertifika verilip verilmediği de araştırılmalıdır. Kimi kuruluşlar bu imkanı sunmayabilir. 

Birçok kurum ve kuruluş tarafından muhasebe eğitimi verilebildiği için fiyat skalasında geniş imkanlar bulmak oldukça kolaydır. Özellikle online eğitim sunan kurslardan çok daha cazip fiyatlarla bu eğitimleri alabilirsiniz. Aynı zamanda kursların kendi bünyelerinden gerçekleştirdiği erken kayıt gibi indirim olanaklarından da faydalanmak mümkündür. 

Sizler de muhasebe alanında yetkinlik kazanmak istiyorsanız, en kapsamlı muhasebe eğitimi kurslarına katılım sağlayabilirsiniz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda iş imkanı sağlayan böyle kurslar ve sertifika programları için eğitim kurumumuz ile iletişime geçilebilir. Alanının en iyi hocalarıyla sunulan sertifikalı eğitimler için Escape Akademi’den destek alabilirsiniz.