STAJ YAPILACAK İŞYERLERİ HANGİLERİDİR?

STAJ YAPILACAK İŞYERLERİ HANGİLERİDİR?
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

SMMM Stajı, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

Bir ticari işletmenin merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar. İşletmelerde, muhasebe biriminde görev yapan meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir.

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gerekir.

Başka odaya bağlı meslek mensubunun gözetiminde de staj yapılabilir. (Örn: İstanbul da faaliyet gösteren bir işletmede bağımlı çalışan Ankara SMMM Odası üyesi meslek mensubunun gözetiminde staj yapması gibi)

Meslek mensubu gözetiminde staj yapan adayların stajları sırasında, stajına onay veren meslek mensubunun sağlık mazereti nedeni ile geçici süreli raporlu olması halinde durumunu raporu ile belgelenmesi koşuluyla bu dönemde geçen staj süresi geçerli sayılır.

İşletmelerde, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanların staj başvuruları kabul edilmez.

İşletmelerin temsilciliklerinde, şubelerinde, fabrikalarında, şantiyelerinde, irtibat bürolarında, tahsilat merkezlerinde, satış mağazalarında, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde vb yerlerde staj yapılamaz. Eğer; staj yapılması planlanan işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa; bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği işyerindeki muhasebe biriminde aşağıdaki işlemlere bağlı kalınarak staj yapılmasına izin verilir.

İşletme adına kayıtlı işyerlerinde (satış mağazalarında, irtibat bürolarında, teşhir yerlerinde, tahsilat merkezlerinde ve işletme merkezinde) muhasebe birimi ve muhasebe çalışanın olup olmadığı bu iş yerlerine ait SGK hizmet listeleri ile belgelenmesi halinde 23 muhasebe meslek kodu bulunan işyerinde staj yapılmasına izin verilir.

İşletmeye ait birden fazla muhasebe meslek kodu var ise bu işletmede staj yapılamasına izin verilmez. Bu gibi durumlarda yapılan başvurular; istenen belge ve bilgiler eşliğinde TESMER Şubeleri / Odalar tarafından değerlendirilerek Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere TESMER e gönderilir. Konu TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve yazılı olarak ilgili TESMER Şubesine / Odaya gönderilir.

Eğer meslek mensubu denetiminde staj yapılacak ise staja onay veren meslek mensubu ile adayın çalıştığı işyeri arasında müşavirlik hizmet sözleşmesi yapılmış olması şarttır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder