STAJ DEĞERLENDİRME FORMLARINI (TEZKİYE) KİMLER DÜZENLER?

STAJ DEĞERLENDİRME FORMLARINI (TEZKİYE) KİMLER DÜZENLER?
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

Staj değerlendirme notunun en az kaç puan olması gerekir?

Adayların, stajda geçen her yılı için gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensupları tarafından 100 puan üzerinden Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenir. Meslek mensubu tarafından verilen bu not ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır.

Tezkiye (Stajyer Değerlendirme Formu) staj dosyası içerisinde matbu olarak yer alır. 3 aydan (90 gün) az staj yapan adaylar için Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenmez. Staj veren meslek mensubu aynı yıl için birden fazla Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenleyemez ve daha önce düzenlemiş olduğu değerlendirme formunda değişiklik yapamaz.

25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra staja başlayan adaylar için staj değerlendirme notunun (Tezkiye) en az 80 puan olması gerekir. Staj değerlendirme notu 80 puanın altında kalan adayların stajları geçersiz sayılır. Geçersiz sayılacak süre Stajyer Değerlendirme Formunda (Tezkiye) belirtilen tarih aralığıdır. Anılan Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce (2013/1 dönemi) staja başlamış adaylar için bu puan 60’dır

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder