SMMM STAJINA ARA VEREBİLİR MİYİZ?

SMMM STAJINA ARA VEREBİLİR MİYİZ?
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

SMMM Stajı, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılmaktadır. İşyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir.

Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesi veya Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı dilekçe vererek bildirir.

Yurt dışı eğitim ya da yurt dışı çalışma öncesinde TESMER e yazılı başvuru yapılması ve izin alınması gerekmektedir. TESMER, yapılacak değerlendirme sonrası yurt dışı eğitim ya da yurt dışı çalışma için izin verebilir.

Yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma veya mücbir sebeplerden dolayı eksik kalan staj süresi TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır.

Peki bu mücbir sebepler nedir? Stajın fiilen ifa edilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, deprem, su basması gibi afetler ve kişinin kendi iradesi dışında meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir.

YURTDIŞI ÇALIŞMA VEYA YURTDIŞI EĞİTİM NEDENİ İLE STAJA ARA VERİLEBİLİR Mİ?

SMMM Stajı sırasında eğitim veya işyeri görevlendirmesi nedeniyle, yurtdışına çıkacak adaylar gerekli belgelerle TESMER Şubesi veya Odası aracılığı ile TESMER e başvuruda bulunurlar. TESMER tarafından adayın sunmuş olduğu belgeler incelenir ve uygun bulunması halinde, TESMER Yönetim Kurulu Kararı ile adayın staj süresi durdurulur. Bu karar, yazı ile, ilgili olan TESMER Şubesine veya Odasına bildirilir ve adayın TEOS da yer alan staj kartına işlenir. Yurtdışı eğitim veya çalışma sebebi ile stajın durdurulabileceği süre 1 yıldır. Ancak, eğitim süresinin uzaması halinde, adayın buna ilişkin belgeleri sunar ve TESMER Şubesi olan Odalarda TESMER Şubesi Yönetim Kurulu, TESMER Şubesi olmayan Odalarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ve TESMER in onayı ile süre uzatılabilir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder