SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

Adayların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olabilmeleri için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve öncelikle SMMM Staja Giriş Sınavından geçerli not almaları gerekmektedir.

Kimler SMMM stajına başvuru yapabilir?

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A -a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanlar staja başlamak için başvuruda bulunabileceklerdir. Kanuna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği yükseköğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. Serbest Muhasebecilik stajına başvuru yapılırken diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması şarttı.

SMMM Staj süresi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için 3 yıldır.

SMMM Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.

SMMM Staj başvuruları her yılın NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK dönemlerinde yapılır.

SMMM Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.

SMMM Staja giriş sınavında ilk girişte başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak olan 9 sınava daha girebilir. (Yani bir dosya kapsamında ilk sınav dahil olmak üzere toplam 10 sınava katılma hakkı vardır.) Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan istedikleri taktirde yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

Staja giriş sınavı test şeklinde yapılır. Konu başlıkları Genel Kültür ve Genel yetenek ile Alan Bilgisi olarak belirlenmiştir.

STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALAN KONULAR VE SORU SAYILARI 

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)

Türkçe (7 soru)

Matematik (8 soru)

Tarih (5 soru)

Yabancı Dil (10 Soru)

 Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)

Finansal Muhasebe (26 soru)

– Finansal Muhasebe

– Muhasebe Bilgi Sistemi

– Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

– Muhasebe Standartları

Maliyet Muhasebesi (8 soru),

Mali Tablolar Analizi (8 soru),

Denetim (16 soru),

Ekonomi (6 soru),

Maliye (6 soru),

Meslek Hukuku (6 soru),

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (6 soru),

Vergi Hukuku (6 soru),

Ticaret Hukuku (6 soru)

Borçlar Hukuku (6 soru)

Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Genel Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır.

Sınav değerlendirmesinde, “Genel Kültür ve Genel Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.

Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan yabancı dil “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerini kapsayacaktır.

Adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir.

2016 yılından önce, dosya açtıran ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları içerisinde yabancı dil sorularından sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre sınava katılmaya devam edebileceklerdir.

2016 yılından önce, dosya açtırıp sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; istedikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabilecekler. Adaylar sınav başvurularında bu tercihlerini belirtecekler ve tercihlerine bağlı olarak izleyen sınavlarda da yabancı dili de kapsayacak şekilde sınavlara katılacaklardır.

Sınavı kazanmış adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının 10. Gününe kadar sigorta girişini yaptırmaları ve matbu evrakları ilgili odalara belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Staja giriş sınavında başarılı olan adaylar, sınav sonucunun açıklandığı tarihi takip eden staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre zarfında staja başlamayan adayların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları da işlemden kaldırılır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder