ÖN MUHASEBE NEDİR?

ÖN MUHASEBE NEDİR?
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

Ön Muhasebe: İşletmenin para ile ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit parasını, stoklarını, müşterilerini, çeklerini, senetlerini, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve hareketlerini takip etmek için kullanılır. Yani ön muhasebe işletmelerin temel muhasebe işlemlerini takip etmektedir.

Ön Muhasebede Yapılan Temel İşlemler:

Kasa Hesabı Takibi
Cari (Müşteri) Hesabı Takibi
Fatura/İrsaliye İşlemleri
Stok Giriş ve Çıkış Takibi

Müşteri Çek – Senetleri Takibi
İşletme Çek – Senetleri Takibi
Banka Hesabı Takibi

Şunu belirtmekte fayda var, Ön muhasebe tutmak işletmelerin muhasebesinin tutulduğu anlamına gelmemektedir. İşletmelerin belgelerini muhasebe defterlerine kayıt etmek, bu bilgiler ile mali tablolar ve raporlar hazırlamak, devletle olan ilişkileri düzenlemek (beyanname, sgk) serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yapılmaktadır. Mesela bir beyannamenin mutlaka SMMM tarafından düzenlenip onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle işletmenin genel muhasebe kayıtları mutlaka SMMM tarafından ve ilgili kayıt sistemine göre tutulması gerekir.

2 tane muhasebe kayıt sistemi vardır. Tek taraflı kayıt sistemi (basit kayıt) ve çift taraflı kayıt sistemi (Bilanço usulü kayıt) dir. Tek taraflı kayıtta işletme defteri ve serbest meslek kazanç defteri tutulmaktadır. Tek taraflı kaydı ikinci sınıf tacirler tutmaktadır. Çift taraflı kayıtta ise yevmiye defteri, büyük defter, bilanço, gelir tablosu gibi mali defterler tutulmaktadır Çift taraflı kaydı ise birinci sınıf tacirler tutmaktadır.

Ön muhasebe ise bu kayıt sistemlerine hazırlık aşamasıdır. Muhasebe de kayıt belgelere dayanılarak yapılır. Kaydı yapılacak olan bu belgeler ise işletmeler tarafından toplanır. İşte bu toplanan belgeleri düzenleyerek takip edecek kişilere ihtiyaç duyulur. Bu kişilerde işletmelerin ön muhasebesini tutarlar. Yine işletmeler tarafından en çok kullanılan işlemler ön muhasebe tarafından takip edilir. Örnek verecek olursak, stok, çek ve senet, banka hesaplarındaki durumlar gibi.

Ön muhasebe elemanları çoğunlukla işyerlerinde çalışır. Ön muhasebe için yapılmış olan muhasebe paket programları da bulunmakta olup, genellikle bu programlarda ön muhasebe tutulmaktadır.

İşletmede bir fatura düzenleneceği zaman bunu işletme sahipleri, işletmede çalışan biri ya da ön muhasebe elemanı da düzenleyebilir. Ancak bu faturanın muhasebe defterine kaydedilerek resmiyet kazanması muhasebecilerin görevleri arasındadır. Muhasebecilerin defterlerini tuttukları her işletme için gidip fatura düzenlemesi mümkün değildir. Bundan dolayı işletmeler basit ve temel işlemleri yapabilecek eleman görevlendirirler. Bunlar elemanlar da ön muhasebe elemanı olarak adlandırılır.

Ön Muhasebe Nasıl Öğrenilir?

Ön muhasebe öğrenmek için yukarıda belirtilen temel işlemleri yapabilmek önemlidir. Amaç bu temel işlemlerin takip edilerek işletmeye ve işletmenin muhasebesine yardımcı olmaktır. Bu işlemleri takip etmek ancak son derece dikkat isteyen bir iştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

Kasa Hesabı Takibi: İşletmeye ait nakit işlemleri takip etmektir. Bunu sağlayabilmek için bir kasa defteri tutulup, işletmeye ait nakitler bu defterde takip edilebilir. İşletmenin kasa hesabında işletmeye nakit giriş-çıkış olduğu zaman hareket oluşur. Bu sebeple her nakit harekette kasa defterine kayıt yapılması gerekir. İşletmenin yapılan tahsilatları ve ödemeleri kasa bölümünden takip edilir. Bu şekilde işletmenin günlük gelir ve gideri takip edilmiş olur.

Cari (Müşteri) Hesap Takibi: İşletmenin çalıştığı müşterileri takip etmektir. İşletme alıcılara mal ve hizmet satar. Böylelikle alıcılar işletmeye borçlanmış olurlar. İşletme satıcılarından da mal ve hizmet alır. Böylece işletme satıcılara karşı borçlanmış olur. Cari hesap takibinde alıcıların ve satıcıların takibi yapılır ayrıca alıcıların ve satıcıların borç ve alacakları izlenmiş olur.

Fatura/İrsaliye İşlemleri: İşletme mal veya hizmet sattığı durumda fatura keser. Mal veya hizmet almış ise karşı firmadan fatura alınır. Fatura kesme işlemini, gelen, giden fatura ve belgeleri takip eder. Fatura kesilmesi veya gelen faturaların düzenli işlenmesi ön muhasebede izlenir.

Stok Giriş/Çıkış Takibi: İşletmeye mal alındığı zaman bunlar stoğa giriş yapılır, mal satıldığı zaman da stoklardan düşme işlemi gerçekleştirilir. Böylece stok takibini yaparak azalan veya biten mallar belirtilir. Alış faturası ile stoklarımızda artış olurken satış faturası ile de stoklarımızda azalış olmaktadır.

Çek/Senetleri Takibi: İşletmenin veya müşterilerin çek-senetleri takip edilir. Çek-senetlerin giriş çıkışları kaydedilerek, şirkete ait ne kadar tahsil edilecek ve ne kadar ödenecek çek senet olduğu bilinir. Bunların vadeleri takip edilip, ödeme günlerinde ödemelerin yapılması, tahsil günlerinde tahsilatların yapılması sağlanır.

Banka Hesap Takibi: İşletmeye ait bankalardaki hesaplarının durumu takip edilir. Kimi zaman işletmenin kasasında nakit olmadığı durumlarda banka hesapları da kullanılır. İşletmenin çek ve senetlerinin vadeleri takip edilerek bankada çek veya senedin ödenmesi için para olup olmadığı takip edilir. Dışarıdan gelen havale veya eft lerle banka hesabı kontrol edilir. Şirket adına gönderilecek havale veya eft işlemleri gerçekleştirilir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder