EXCEL DE KISAYOL TUŞLARI

EXCEL DE KISAYOL TUŞLARI
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

FONKSİYON TUŞLARI

F1 Yardım ekranını açar. CTRL+F1 ile şerit alanı kapatılır/açılır.

F2 Aktif hücrenin düzenlenebilmesini sağlar. İçindeki verinin ya da formülün değişiklik yapılmasına izin verir.

 SHIFT+F2 ile açıklama girişi yapılır.

CTRL+F2 ile ise yazdırma ekranı açılır.

F3 Varsa tanımlanmış alanların yapıştırılmasını sağlar.

SHIFT+F3 fonksiyon sihirbazını başlatılır.

F4 Formül içindeki hücre adreslerini sabit hale ($ ile) getirir. $A$1 gibi

CTRL+F4 ile açık pencereleri kapatmamıza yarar.

ALT+F4 ile Excel kapanır.

F5 Git tuşu. İletişim kutusunu açar ayrıca özel seçim işlemleri yapar.

SHIFT+F5 ise arama iletişim kutusu açar.

F6 Şerit, diğer alanlar ve bölmeler arasında geçiş yapar.

CTRL+F6 diğer çalışma kitabına geçer.

F7 Yazım denetimi yapar.

F8 Seçim modunu açar/kapar. Oklarla seçim yapılır.

F9 Hesaplama modunu açar/kapar. Excel Seçeneklerinden el ile moduna çevrilmişse eğer kullanılabilir.

F10 Şerit ipuçlarını açar/kapatır.

F11 Seçilen alanın sütun grafiğini çizmektedir.

F12 Farklı Kaydet iletişim kutusunu başlatır.

CTRL İLE BASILAN TUŞLAR ve YAPILABİLECEK İŞLEMLER

CTRL+PgUp Sayfa sekmeleri arasında geçiş.

CTRL+PgDn Sayfa sekmeleri arasında geçiş.

CTRL+SHIFT+$ Para birimi seçimi.

CTRL+SHIFT+% Yüzde biçimi.

CTRL+SHIFT+! Sayı biçimi (iki ondalık haneli).

CTRL+SHIFT+; Geçerli (günün) tarihi.

CTRL+SHIFT+: Geçerli saat.

CTRL+ ” Üstteki hücreyi kopyalar.

CTRL+* Bulunulan alanı seçer.

CTRL+1 Hücreleri Biçimledir.

CTRL+2 Koyu biçimini kaldırır.

CTRL+3 İtalik biçimleme.

CTRL+4 Alt çizgi.

CTRL+5 Üst çizgi.

CTRL+6 Nesneleri gizler/gösterir.

CTRL+8 Gruplama düğmelerini kaldırır/ekler

CTRL+9 Satırı gizler.

CTRL+0 Sütunu gizler.

CTRL+A Tüm sayfayı seçer.

CTRL+B Koyu biçimleme.

CTRL+C Kopyala.

CTRL+V Yapıştır.

CTRL+D Doldurma.

CTRL+R sağa CTRL+X Seçimi keser (kopyalamak için işaretler).

CTRL+X Hücredeki veriyi kesip yapıştırılması için ilk işlem.

Ardından CTRL+V ile veri yapıştırılır.

CTRL+Z Geri al.

CTRL+Y Son işlemi yeniler.

CTRL+ALT+V Özel yapıştır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder