Ay: Şubat 2020

Ay: Şubat 2020

EXCEL DE KISAYOL TUŞLARI
Şubat 3, 2020 SMMM admin

FONKSİYON TUŞLARI F1 Yardım ekranını açar. CTRL+F1 ile şerit alanı kapatılır/açılır. F2 Aktif hücrenin düzenlenebilmesini sağlar. İçindeki verinin ya da formülün değişiklik yapılmasına izin verir.  SHIFT+F2 ile açıklama girişi yapılır. CTRL+F2 ile ise yazdırma ekranı açılır. F3 Varsa tanımlanmış alanların yapıştırılmasını sağlar. SHIFT+F3 fonksiyon sihirbazını başlatılır. F4 Formül içindeki hücre adreslerini sabit hale ($ ile)

Read More
CARİ HESAP EKSTRESİ NEDİR?
Şubat 3, 2020 SMMM admin

Cari hesap ekstresini anlatmadan önce ”cari nedir?” sorusu ile başlamak daha doğru olur. Cari, bir işletmenin ya da kuruluşun bir şekilde ilişki içinde olduğu tüm gerçek ya da tüzel kişilere verilen addır. Cari hesap ise işletmenin ya da kuruluşun alış, satış, para, çek, senet gibi kayıtlarının tutulduğu hesaplardır. İçerik olarak Borç, Alacak, Bakiye sütunlarından oluşur. Cari hesap

Read More
ÖN MUHASEBE NEDİR?
Şubat 3, 2020 SMMM admin

Ön Muhasebe: İşletmenin para ile ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit parasını, stoklarını, müşterilerini, çeklerini, senetlerini, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve hareketlerini takip etmek için kullanılır. Yani ön muhasebe işletmelerin temel muhasebe işlemlerini takip etmektedir. Ön Muhasebede Yapılan Temel İşlemler: Kasa Hesabı Takibi Cari (Müşteri) Hesabı Takibi Fatura/İrsaliye İşlemleri Stok Giriş ve Çıkış Takibi

Read More
STAJ YAPILACAK İŞYERLERİ HANGİLERİDİR?
Şubat 3, 2020 SMMM admin

SMMM Stajı, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yapılır. Bir ticari işletmenin merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar. İşletmelerde, muhasebe biriminde görev yapan meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir. İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı

Read More
STAJ DEĞERLENDİRME FORMLARINI (TEZKİYE) KİMLER DÜZENLER?
Şubat 3, 2020 SMMM admin

Staj değerlendirme notunun en az kaç puan olması gerekir? Adayların, stajda geçen her yılı için gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensupları tarafından 100 puan üzerinden Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenir. Meslek mensubu tarafından verilen bu not ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır. Tezkiye (Stajyer Değerlendirme Formu) staj dosyası içerisinde matbu olarak yer

Read More
SMMM STAJINA ARA VEREBİLİR MİYİZ?
Şubat 3, 2020 SMMM admin

SMMM Stajı, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılmaktadır. İşyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir. Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesi

Read More
SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI
Şubat 3, 2020 SMMM admin

Adayların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olabilmeleri için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve öncelikle SMMM Staja Giriş Sınavından geçerli not almaları gerekmektedir. Kimler SMMM stajına başvuru yapabilir? SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel

Read More
SMMM NEDİR?
Şubat 3, 2020 SMMM admin

Kanuna muhasebe mesleği icrasını hak kazanmış olanlara “Serbest Muhasebeci Malî Müşavir”, “Yeminli Malî Müşavir” denilir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Serbest muhasebecilerin yaptığı tüm faaliyetleri yaparlar ayrıca, işletmelerin muhasebe sistemlerini kurar ve geliştirir, mali mevzuat ve finans konularında danışmanlık yaparlar. Mali tabloları, raporları ve beyannameleri düzenleyip, bilirkişilik de yapabilirler. Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için; hukuk, iktisat,

Read More
Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder