TEVKİFAT NEDİR? TEVKİFATLI FATURA NEDİR?

TEVKİFAT NEDİR? TEVKİFATLI FATURA NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Tevkifat, muhasebe işi yapmaya karar verdiğinizde çok sık karşınıza çıkacak kelimelerden biridir. Peki nedir bu tevkifat? Para konusunda kesintiler anlamına gelen bir sözcüktür. Vergi bağlamında, vergiler üzerinde kesinti yapma/ bölüşme anlamına gelir. İki tür tevkifat vardır.

1- Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi yasasında belirtilen gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti, gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.

2- KDV Tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifatlı faturanın aslında normal veya irsaliyeli olarak kestiğimiz faturadan bir farkı yoktur. Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özellik, faturaya konu olan verginin oranlarına göre alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır.

Kimler tevkifat yapar?

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.
 • Üniversiteler (Vakıf Üniversiteleri hariç)

Ancak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı ifa ettikleri hizmetler tevkifat kapsamında olmayacaktır.

Özellikle belirtmekte yarar var ki tevkifat, yapılan her hizmet yada satışı yapılan her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulaması yapılabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Tevkifat uygulanabilecek bazı örnekler, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri, yapı denetim hizmetleri gibi belli başlı işlemlei gösterebiliriz.

Tevkifat Oranları

Tevkifat oranı, hesaplanan katma değer vergisinin; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik,  danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2 ‘si, temizlik hizmetlerinde 2/3’ü, diğer hizmetlerde 1/3’dür.

Nasıl tevkifatlı fatura oluşturulur?

Bir örnekle açıklayacak olursak, 3000TL’lik işlemimiz için 5/10 oranında tevkifat uygulayacağız. Bu fatura işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

İşlem Bedeli:3.000

Hesaplanan KDV: 540

Tevkifat Oranı: 5/10

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV: 270

Tevkifat Dahil Toplam Tutar: 3.540

Tevkifat Hariç Toplam Tutar: 3.270 (Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır)

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder