TAŞIMA İRSALİYESİ

TAŞIMA İRSALİYESİ
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Taşıma irsaliyesi nedir?: Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin düzenledikleri belgedir.

Taşıma Senedi: Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belge.

Kendisine ait araç ile kendi eşyasını taşıyanlar için taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek yoktur. Çünkü taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir. Önemli olan taşınan eşyanın ticari mal olması veya olmaması değil, önemli olan malın ücret karşılığında taşınmasıdır.

2. Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler: 
– Taşıma irsaliyesi ibaresi,
– Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
– Taşıma irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra nosu,
– Malın cinsi ve miktarı (malın cinsinin açıkça belli değilse, sadece balya, kasa, sandık gibi kaydedilmesi yeterlidir.)
– Taşıma İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
– Malı gönderenin adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– Alıcının (müşterinin ) adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

– Mükellefin diğer iş yerine veya taşınmak üzere bir alıcıya gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
– Aracın sürücüsünün adı soyadı ve aracın plaka numarası,
– Alınan taşıma ücretinin tutarı.

Taşıma irsaliyesinin uygulama alanları: Taşıma irsaliyesi üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası taşımayı yaptıranda, bir nüshası eşyayı taşıyanda, bir nüshası da taşıma irsaliyesini düzenlemekle görevli nakliyeci işletme sahibinde kalır. Taşıma irsaliyesine eklenecek listede, taşıma irsaliyesinin seri ve sıra numarası, göndericinin adı-soyadı, unvanı, gönderinin cinsi ve miktarı (adet, ağırlık vb.), alıcının adı soyadı ve gönderinin varış merkezi ve ücreti yer alır.

Uygulamada nakliyat ambarları sevk irsaliyeleri farklı olan malları aynı taşıtla taşıyabilirler. Bu nedenle nakliyat ambarları yandaki belgeyi düzenlemek zorundadırlar. Belge müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilen üç nüsha olarak düzenleyeceklerdir. Fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fişin taşıttıran nezdinde kalan nüshası, taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer. Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması hâlinde ise ambar tesellüm fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşınan veya malı taşıttıran tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.Taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi: Taşıma irsaliyeleri üç nüsha düzenlenir. Bir nüsha eşyayı taşıttırana, bir nüsha eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi mecburidir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder