SİGORTALILARIN BİRDEN FAZLA İŞ YERİNDE ÇALIŞMASI MÜMKÜN MÜ?

SİGORTALILARIN BİRDEN FAZLA İŞ YERİNDE ÇALIŞMASI MÜMKÜN MÜ?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Bilindiği üzere Hizmet akdiyle çalışan sigortalılar 4/A(SSK), kendi nam ve hesabına çalışanlar 4/B (Bağ-Kur), kamu idarelerinde çalışanlar 4/C(Emekli Sandığı) olarak sınıflandırılmıştır. Genellikle çalışanların merak ettiği konulardan bir tanesi de kendi sigortalılık kolunda ya da başka bir sigortalılık kolunda da çalışabilir miyim? Diğer bir deyişle 4/A Sigortalısı olarak çalışan biri, başka bir işyerinde de 4/A Sigortası olarak çalışabilir mi ya da 4/B Sigortalısı olarak çalışabilir mi, aynı durum diğer sigortalılık kolları için de merak edilen bir konudur. Bu konuyu 4/A(SSK) sigortalılık ele alalım.

4/A(SSK) SİGORTALILARI İKİ YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

 4/A (SSK) Sigortalısı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine uygun olarak çalışabilir, bunun önünde hiçbir engel yoktur. Sigortalı birden fazla işverenin yanında çalışıyorsa o sigortalıyı çalıştıran tüm işverenler sigortalı olarak SGK’ ya bildirmeli ve primlerini ödemeleri gerekmektedir. Yani her işverende sigortalıyı ne kadar çalıştırıyorsa o kadar SGK’ ya ayrı ayrı bildirim vermek zorundadır. Eğer ki bildirim yapmazsa sigortasız işçi çalıştırmış olurlar. İşveren sigortasız çalıştırdığı her işçi için brüt asgari ücretin iki katı idari para cezası ile karşı karşıya kalır.

Sigortalının ayrı işverenlerin yanında hizmet akdi ile çalışıyor ise, her işveren diğer işverenin yanında çalışıp çalışmadığına bakmadan aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü sayısını ve primine esas kazancını Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içerisinde bildirmesi mecburidir.

BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN EMEKLİLİĞE VE EMEKLİLİK MAAŞINA ETKİSİ OLUR MU?

Sigortalı çalışan için aynı ayda birden fazla işveren tarafından bildirimde bulunulması, ay içindeki eksik günlerin 30′ a tamamlanmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca sigortalının birden fazla işyerinden bildirilmesi ile yüksek prime esas kazanç bildirilmesi bağlamında avantaj sağlayacaktır. Prim günü sayısının artması (her ay için 30 güne tamamlanması) ve prime esas kazancın artması durumları, emeklilik maaşını bağlama ve maaşının miktarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Sosyal Güvenlik Kurumu bir sigortalı için farklı işyerinden yapılmış olan bildirimleri her ay için 30 gün üzerinden değerlendirmektedir. Çalışma gün sayısı 30 günden fazla bile olsa prim günü 30 gün kabul edilir. Yani 30 günden fazla olan günler hesaba katılmaz.

Sigortalının ücreti konusu ise her işveren tarafından verilen ücretler toplanarak bulunur. Yani o ayın prime esas kazancı her iki işveren tarafından verilen ücretlerin toplamı olur. Ancak sigorta prim tavanı vardır ve söz konusu ücretler toplandığında sigorta primi tavanı aşması halinde Sosyal Güvenlik Kurum aşan kısmı dikkate almayacaktır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. 2018 Yılı dönemi-01.01.2018-31.12.2018- tarihleri arası için SSK taban ücreti:2.029,50 TL. 2018 Yılı dönemi (01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası için SSK tavan ücreti:13.191,75 TL. Fakat aşan kısım, takip eden iki ayın hesabında dikkate alınır. Yani takip eden iki ayda yatırılan ücretlerin, sigorta primi tavanın altında kalması durumunda bu aylara sigorta prim tavanını geçmemesi şartıyla eklenir.

PRİM GÜN SAYISINI VE PRİM ESAS KAZANCIN EMEKLİLİK MAAŞINA ETKİSİ

Sigortalıların aynı ayda birden fazla işveren tarafından bildirilmesi, ay içerisinde ki günlerini 30 güne tamamlanmasına olanak sağladığı gibi yüksek prime esas kazanç bildirilmesi de avantajına olacaktır. Prim günü sayısı ve prime esas kazanç, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen önemli iki faktördür.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder