SEVK İRSALİYESİ

SEVK İRSALİYESİ
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Sevk irsaliyesi tanımı: Satışı yapılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, satıcının adresinden alıcının adresine naklinde veya aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınması esnasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın cinsi, birimi ve alıcı bilgilerinin yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir.

Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler: 
– Sevk irsaliyesi ibaresi,
– Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
– Gönderilen malın cinsi ve miktarı,
– İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
– Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hâllerde malın kime ve hangi adrese gönderildiği,
– Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
– Sevk irsaliyesini düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları Bu açıklamalara göre:
– Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması hâlinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek yoktur.

– Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması hâlinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek yoktur.
– Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.
– Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması hâlinde de buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7 günün esas alınması gerekmektedir.Sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu: Satılan malın taşımasını şayet satıcı gerçekleştiriyorsa, sevk irsaliyesi satıcı tarafından, alıcı tarafından taşınması halinde de alıcı tarafından düzenlenir. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenmekte ve iki nüshası mutlaka emtiayı (malı) taşıyan taşıtta bulundurulması zorunludur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılır. Belgenin düzenlenme tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Düzenlenme tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecektir. Tarihlerden biri yazılmazsa belge hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder