SERBEST MESLEK MAKBUZU

SERBEST MESLEK MAKBUZU
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlemiş olduğu belgedir. Mesleki faaliyetini ifa etmesinin karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir.

Serbest Meslek: Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni: 
– Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
– Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi,
– Alınan paranın miktarı,
– Paranın alındığı tarih,
– KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,
Yazılarak ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanarak ilgili kişiye verilir. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşurlar.
Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi: Belge düzenlenmesinden önce bilinmesi gereken belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları şöyledir;
– Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
– Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
– Sanat, eğitim, araştırma gibi bir hizmet karşılığında ise KDV oran % 17
– Gelir vergisi stopajı % 20
Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılmalıdır. Gelir Vergisi oranı %20’dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek alınacak net ücret hesaplanır.  

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder