SENET

SENET
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Senet Nedir? Kişinin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli bir evraktır. Ticari anlamda senet; satılan bir mal ve hizmetin tutarları peşin ödenmediği durumlarda gelecek bir tarihte ödeneceğini göstermek için düzenlenen bir belgedir.

Senette iki taraf bulunur:


– Borçlu (muhatap): Senet bedelini ödeyecek kişidir.
– Alacaklı (lehtar): Senet bedelini tahsil edecek kişidir.

Senetlerin özellikleri;
– Bir alacak hakkını gösterir.
– Uluslararası geçerliliği vardır.
– Bir borç ilişkisini gösterir.
– İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
– Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir.
– Gerekli olan şekil şartlarına uygun olmalıdır.
– Emre yazılı senetlerdir.
– Senette imzası olanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar bile müteselsil borçlu durumundadır.

Senetlerde bulunması gereken şartlar:
– Senet metninde “Poliçe” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelime yazmalıdır.
– Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,
– Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını,
– Vadeyi,
– Ödeme yerini,
– Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
– Düzenleme tarihi ve yerini,
– Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.


Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder