SEKRETER NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?

SEKRETER NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Genelde firmalarda her birim için ayrı sekreter istihdam edilmektedir. Bu tarz firmalar için bağlı bulunduğu birimin iç ve dış görüşmelerini düzenlemek, yetkililerle yapılması gerekli görülen görüşmelerini, yetkililerin zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri gerçekleştirmek,

Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişiler ve birimlere iletmek,

Büro makinelerini kullanabilmek,

Telefon görüşmelerini organize edebilmek,

Gelen faksları ilgili bölüm / kişilere vermek, gidecek olanların da ilgili yerlere gönderimini sağlamak,

Personelin dosyalarını ve sicil kayıtları düzenli ve güncel bir şekilde tutmak, personel ile ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak, gerektiğinde yetkililere bilgi vermek,

İmzalanıp ve havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere gönderip takibini yapmak, gerekli durumlarda giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek,

Gelen ve giden kargo işlemlerini ve takibini yapmak. İlgili birimlere gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde kargoların durum bilgisinin kontrolünü sağlamak,

Yöneticilerin kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. büro hizmetlerinin gerçekleşmesini ya da gerçekleştirilmesini sağlamak

Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların bakımından ve çalışmasından sorumlu olmak, gerektiğinde aksaklığın giderilmesi için ilgili birimlere bilgi vermek,

Amirlerince yetkileri doğrultusunda verilecek benzer görevleri yapmak,

telefonda akıcı ve düzgün bir üslupla konuşabilme becerisine sahip olması gerekir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder