PROFORMA FATURA NEDİR? HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

PROFORMA FATURA NEDİR? HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Proforma fatura teklif niteliği taşıyan bir tür belgedir. İngilizcesi proforma invoice‘tur. Genellikle yazışmalarda proforma fatura için “p/i” şeklinde kısaltmasının kullanım da söz konusu olmaktadır. Özellikle uluslararası ticaret işlemlerinde, ihracatçı firmaların, ithalatçı firmalara tekliflerini ilettikleri belgeler olarak bilinir. Teklif onaylanıp mal veya hizmet satış aşamasına gelindiğinde ise ticari faturası (commercial invoice) düzenlenir.

Proforma fatura ayrıca alım yapılması gerekli durumlarda, firmaların teklife ve planlamaya ihtiyaç duyduğunda kullanılmaktadır. Herhangi bir alım için izin, peşinat alınması söz konusu olduğu durumlarda proforma fatura düzenlenmesini de isteyebilirler.

Satıcı, mal veya hizmeti ne kadar fiyat karşılığında ve hangi şartlarda satabileceğini proforma fatura ile alıcıya gönderir. Bu bağlamda proforma fatura, içeriğinde ürünün cinsi, adeti, tahmini fiyatı vs. yazılmış olan fiyat teklifi niteliğinde, ön bilgilendirme amaçlı olan belgedir. Proforma faturaya istinaden mal sevkiyatı veya ödeme yapılmaz. Bu sebeple proforma fatura herhangi bir mali yükümlülük taşımaz.

Gerek Vergi gerekse Ticaret Hukukunda “Proforma Fatura” ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığınca belirlenmiş belge basım usullerine tabi değildir. Bu sebeple işletmeler proforma faturayı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bastırıp kullanabilmektedir.

Proforma Fatura Nasıl Hazırlanır?

“Proforma Fatura” ibaresi mutlaka ekledikten sonra aşağıdaki bilgileri kullanarak faturanızı hazırlayabilirsiniz:

Fatura tarihi

Mal / hizmet cinsi

Satıcı ve alıcının isim/unvan, adresleri

Ödeme şekli

Malların menşei

Teslim şekli

Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı

Malların ağırlığı, ebatları, miktarı

Sevkiyatın şekli

Mallara ilişkin ambalaj özellikleri, numara vb. detay açıklamalar

Navlun ve sigorta prim tutarları

Düzenleyenin imzası

Proforma fatura düzenlemek için kullanmış olduğunuz ticari faturanın yapraklarının kullanılması mümkün değildir. Ya bilgisayarınızda bir proforma fatura formatı oluşturup üzerindeki bilgileri yenileyerek yapabilirsiniz ya da firmanın genel işleyişine uygun matbu evrak şeklinde bastırılmasını talep edebilirsiniz. Mal veya hizmet teklifi içeren bu belgelere “proforma fatura” yazısının bulunmasının önem arz ettiği unutulmamalıdır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder