PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Perakende Satış Fişi Nedir? Perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenlenen bir belgedir. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2015 tarihinden itibaren 880 TL ye kadar olan satışları) ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi düzenleyemediği durumlarda perakende satış fişi düzenleyebilir.

Fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi verme üst sınırı 01.01.2015 tarihinden itibaren 880 TLye çıkarılmıştır. Müşterinin fatura istemesi durumunda belirtilen sınıra bakılmaksızın mükelleflerin fatura vermesi mecburidir. İşletmeler de 880 TL ye kadar olan kırtasiye, temizlik, yiyecek gibi tüketim harcamalarını perakende satış belgeleri ile muhasebeleştirip gidere yazabilir.
Perakende satış fişinin şekil ve düzeni: Birbirini takip eden seri ve sıra numarası ile bastırılır. İki nüsha olarak düzenlenir. Perakende satış fişlerinde, işletmenin adı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası, düzenlenme tarihi, satılan malın veya yapılan işin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı gösterilir. Bu belgeler dip koçanlı olarak kullanılabilir. Koçanda kalan kısım işletme sahibi için kayıtlarda kullanılmak üzere saklanması zorunludur. Dip koçanlı perakende satış fişini kullananlar belgeyi bir kopya hazırlayıp kullanırlar.
Aşağıdaki kişiler bu belgeyi kullanabilirler;
– Tuvalet işletmecileri
– Sinema tiyatro gibi gösteri hizmeti satanlar
– Şehir içi otobüs çalıştıranlar
– Fırın işletmecileri ve ekmek bayileri
– Gazete, dergi ve benzeri düzenli yayınların satışını yapanlar
Bu işletmeciler istedikleri takdirde yazar kasa kullanabilirler. Perakende satış fişi düzenlemesi: Perakende satış fişi iki nüsha olarak (bir asıl bir suret) düzenlenir. Aslı müşteriye verilip sureti koçanda saklanır.      
 
Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder