ÖZEL DERSİN FAYDALARI NELERDİR?

ÖZEL DERSİN FAYDALARI NELERDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Özel dersin öğrencilere kattığı fayda tartışmasız bir gerçek. Hayatta her insanın öğrenme düzeyi, bakış açısı, anlama kapasitesi farklılık gösterir. Her öğrenciye farklı bir bakış açısı getiren ve öğrencinin; öğrenme düzeyine, zamanına göre şekillenen özel dersin faydalarını beraber inceleyelim;

1- Özel ders birebirdir

Sınıf ortamında birçok öğrenci ve bir eğitimci bulunurken özel derste bir öğrenci ve eğitimci yer alır. Öğrencinin kavrayamadığı konuya göre anında müdahale edilir, anlaşılmayan konu üzerinde daha fazla durularak eksikler tamamlanır ve bu durum eğitimin kalitesini şüphesiz ki arttırır. Öğrenci anlayamadığı yerleri daha rahat sorabilmenin güvenini yaşar.

2- Özel ders ihtiyaca yöneliktir

Eğitmenler her özel ders öğrencileri için bir çalışma planı oluştururlar. Bunun nedeni her öğrencinin ihtiyacı olan ders ve konular farklılık göstermektedir. Eğitmenler yaptıkları planlama ile öğrencinin en çok ihtiyacı olan konulara ağırlık verirler. Bu yöntem sayesinde öğrenciler bilgiyi en üst düzeyde alırlar.

3- Özel ders kalıcıdır

Kalabalık sınıf ortamlarında yapılan eğitimlerde öğrencilerin odaklanma sorunu yaşadığını hepimiz tahmin edebiliriz. Bu durumun oluşumunda birçok sebep sıralanabilir. Özel ders birebir olmasından dolayı odaklanma sorununu ortadan kaldırmaktadır. Derse karşı ilgi dağınıklığı, anlaşılamama durumu olsa dahi eğitmenin anında müdahalesi ile ilgi tekrardan sağlanır. Bu şekilde yapılan dersler çok daha kalıcı ve çok daha verimli olmaktadır.

4- Özel ders sınavlara hazırlanan öğrenciler için çok önemlidir

Gerek Üniversiteye giriş gerekse liseye giriş sınavlarında öğrenciler sadece eğitimsel değil ruhsal olarak da hazırlığa ihtiyaç duyarlar. Özel ders hocaları koçluk sistemi ile öğrencilerin gerek zaman planlaması yaparak gerekse motive ederek stresten arınmış bir şekilde sınava girişlerine yardımcı olurlar.

5- Özel ders esnektir

Özel ders öğrencinin ihtiyaç duyduğu eğitimi verir. Öğrencinin ve eğitimcinin en uygun olduğu saatler belirlenerek yol haritası hazırlanır.

6- Özel ders değişkendir

Eğitimciler öğrencilerinin yıl içindeki performansına bakarak stratejilerini sürekli geliştirebilmektedir. Bu sayede “zorlanılan konularda daha sık tekrar” veya “daha bireysel çözüm yolları” gibi stratejiler ortaya koymakta ve öğrencinin sınavlara daha iyi hazırlanmasını sağlanmaktadır.

7- Özel ders ortamı sakindir

Sınıflarda, grup ortamlarında yapılan eğitimler toplum baskısı ya da kalabalık psikolojisi sebebi ile öğrenciler tarafından verimli olmamaktadır. Kimi öğrenci konuyu anlamasa dahi eğitimciye sormaya çekinmektedir. Arkadaşları tarafından dalga geçilmek gibi birçok sebebi var. Özel ders birebir olduğu için öğrenci aklına takılan her şeyi eğitimcisine rahatlıkla sorabilmekte. Ve kaçırdığı noktaları rahatlıkla tespit edebilmektedir.

8- Özel ders kolaylaştırır

Bire bir eğitim metodu ile sınıf ortamında alınan verim ile çok büyük farklılıklar göstermektedir. Sınıf ortamında öğrencinin algılamakta zorluk çektiği dersler özel ders ile anlaşılması çok daha kolay olmaktadır. Eğitmenin anında tespit ve telkinleri ile konuların daha kolay anlaşılması sağlanır.

9- Özel ders derse sempati artırır

Kimi derslere karşı öğrencilerin önyargısı oluşmuştur. “Ben bu dersi yapamıyorum” sık duyulan bir serzeniştir. Aslında yapabildiğini gören çoğu öğrenci için daha önce sevmediği ders çok sevilen bir ders halini alır. Derse karşı önyargısı bulunan öğrencilerin eğitmenler yardımı ile dersi sevmesi ve tekrar derse ısınması sağlanmaktadır.

10- Özel ders bakış açısını genişletir

Özel dersin en önemli katkısı öğrencinin kullanmakta olduğu çözüm yollarındaki tekdüzelikten kurtulmasını sağlamaya yardımcı olur. Eğitmen farklı teknik,  ipuçları veya kısayollar ile öğrencinin konuya farklı açılardan bakması sağlar. Öğrenci ezber üzerine dayalı bir eğitimden ziyade konunun mantığını anlayarak farklı yollardan çözüm üretebilme becerisine kavuşur. Bu sayede ezber yaptığı konuları hatırlayabilmek için zorlanmaz, mantığını kavradığı için farklı çözüm yollarına gidebilir.

11- Özel ders ile daha çabuk verim alınır

Özel derste öğrencinin eksik olduğu konulara ağırlık verilip direkt olarak çözümler üretildiği için eksikler çok çabuk giderilir. Ancak düzenli olarak alınmayan dersler konular arasında ki kopukluğa ister istemez bir sebebiyet verebilir. Çabuk alınan verimin tekrar edilmesi ve düzenli bir şekilde devam edilmesi başarının daimiliğini sağlamaktadır.

12- Özel ders ezbere dayalı eğitim değildir

Konularla ilgili ezber yapmak sadece kısa süreli çözümlere yardımcı olabilir. Ancak uzun vadede ezberci bir eğitim ile başarı sağlanması olanaksızdır. Özel ders ezberci eğitimdense dersin mantığının kavranması, öğrencinin konu ile ilgili bağlantılar kurabilmesi, farklı çözüm yollarını aramasını sağlamayı hedefler. Konuların mantığının kavranmasıyla o derse ait gelebilecek sorulara kalıplaşmış soru çözümlerinin dışında bakabilmesini ve rahatlıkla çözmesini sağlar.

Sonuç olarak özel dersin grup eğitimine göre her yönüyle birçok avantajı ve birçok faydaları bulunmaktadır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder