ÖN MUHASEBE ELEMANI NE İŞ YAPAR?

ÖN MUHASEBE ELEMANI NE İŞ YAPAR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

1- İşletmeye giren mal veya hizmet alışının irsaliyelerinin saklar.

2- Satıcıya çek, senet ya da banka havalesi ile ödeme yapılıyorsa makbuzlarını mutlaka alıp dosyasında saklar.

3- Gelen faturalarla irsaliyeleri karşılaştırır veya irsaliye geldiğinde verilen sipariş emri ile tutarlı olup olmadığını inceler hata varsa satıcılarla irtibata geçer, düzeltilmesini sağlar.

4- Malzeme teslim noktasıyla (depo, şantiye, mal kabul reyonu ) irtibatta olur hatalı,  kusurlu, ayıplı, mal veya hizmet varsa bunu tespit eder.

5- İşletmeye alınmış olan demirbaş ve cari hesap niteliğindeki  satıcı faturalarının imkan dahilin de ise fotokopisini alır ve dosyalar.

6- İşletmeye alınan demirbaşların garanti belgelerini mutlaka saklar.

7-Alınan fatura, irsaliye gibi resmi belgelerin tarihlerini kontrol eder, imzalarının kontrolünü sağlar.

8- Her türlü harcama ve gider evraklarını kayıt altına alır.

9- Kestiği her faturanın bir kopyasının koçanda kalmasını sağlar ve bir kopyasını klasörde saklar. 

10-Her ay sonunda muhasebe ile irtibat kurar bordro ve personel ücret pusulalarının alır.

11-Alınan ücret pusulalarını imza karşılığı personele dağıtır ve bir suretini personel dosyasına koyar.

12-Yıllık izin kullanacak olan personelin  dilekçelerini alır ve izin defterini imzalamasının sağlar.

13-Rapor alan personelin raporlarını hemen muhasebeye bildirir.

14-Resmi dairelerden gönderilen muhasebeyi ilgilendiren her türlü belge ve bilgiyi muhasebeye zamanında ulaştırır.

15- Bankalardan gönderilen bilgileri, dekontları, yazıları muhasebeye ulaştırır.

16- Vergi dairesi veya diğer resmi kurumlardan gelen imza karşılığı alınmış olan belgelerin üzerine mutlaka tebellüğ yani alındığı günün tarihini atar muhasebeye bilgi verir ve bir kopyasının muhasebeye iletir.

17- Resmi daireler ile görüşme yapıldığında eğer mümkünse muhasebeciye yönlendirir veya görüşülen kişinin ad, soyadı, telefon ve dahili numaralarını not eder.

18-Vergi dairesi, SSK ya da başka resmi kurumdan bir ziyaretçi geldiğinde (denetleme elemanı, inceleme elemanı ) derhal muhasebeci ile irtibat kurup bildirir, bilgi verir.

19-Şayet küçük kasa var ise belgesiz hiç bir ödemenin yapmaz ve alınan belgelerin geçerli olup olmadığını kontrol eder.

20-Satıcılar ve alıcılar için cari hesap tutuluyor ise muhasebe ile bu bilgileri devamlı paylaşır.

21- Fatura, irsaliye, diğer tasdik gereken evrak ve belge bastırılması, onaylanması durumunda muhasebeye haber verir ve bunlara ait bilgileri bir kenara not eder. (kaç sayfa, kaç adet gibi)

22-Vergi dairesi veya SGK’ ya bir dilekçe yazıldığında mutlaka suretini saklar ve bir suretini muhasebeye gönderir.

23-Şirkete ait bilgi ve belgelerin depolanması sırasında kolay bulunur, kaybolmayacak yapıda bir dosya sistemini oluşturur.

24-Şirkete ait olan şifre ve benzeri dokümanları düzgün muhafaza eder, yetkisiz kişilerle paylaşmaz.

25- Şirket ait demirbaşları bir liste halinde kimin kullandığı da belirtilerek kayıt altına alır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder