ÖN MUHASEBE BİRİMİ NASIL ÇALIŞMALIDIR?

ÖN MUHASEBE BİRİMİ NASIL ÇALIŞMALIDIR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

1- İşletmeye gelen mal, malzeme veya hizmet alışlarının irsaliyelerinin muhafazası sağlanmalı,

2- Satıcıya çek, senet ya da banka havalesi ile ödeme yapılıyorsa makbuzlarının kati suretle alınması

3- Gelen faturalarla irsaliyelerin karşılaştırılması ve irsaliye geldiğinde verilen sipariş emri doğrultusunda kesilip kesilmediğinin incelenmesi,

4- Malzeme teslim noktasıyla (depo, şantiye, mal kabul reyonu ) irtibatta olup hatalı,  kusurlu, ayıplı, malların hizmetin tespit edilmesi

5- İşletmeye alınan demirbaş ve cari hesaba işlenen  satıcı faturalarının mümkünse fotokopisinin alınması, dosyalanarak muhafaza edilmesi,

6- Firmaya alınmış olan demirbaşların garanti belgelerinin saklanması,

7-Firmaya gelen fatura, irsaliye gibi belgelerin tarihlerinin kontrolünü sağlamak, imzalarının kontrolünü teyit etmek

8- Her türlü harcama ve gider evraklarını bilgisayarda mevcut muhasebe programında yoksa excel ortamında kayıt etmek,

9- Firma adına kesilen her faturanın bir kopyasının koçanda kalmasını sağlamak ve bir kopyasının klasörde muhafazası,

10-Her ay sonunda muhasebe ile kontak kurup bordro ve personel ücret pusulalarını almak,

11-Muhasebeden alınan ücret pusulalarının imza karşılığı personele dağıtmak ve bir suretinin personel dosyasında muhafaza etmek,

12-Yıllık izin kullanan personelin  dilekçesini almak ve izin defterini imzalamasını sağlamak,

13-Raporlu olan personelin raporunu anında muhasebeye bildirmek,

14-Devlet dairelerden gelen yazılardan muhasebeyle ilişkili her türlü belge ve bilgiyi muhasebeye zamanında bildirmek,

15- Bankalardan gelen bilgi, dekont veya yazıların muhasebeye zamanında ulaştırmak,

16-Vergi dairesi veya diğer resmi kurumlardan gelen imza karşılığı alınan belgelerin üzerine mutlaka tebellüğ yani alındığı günün tarihinin atıp muhasebeye bilgi vermek ve bir kopyasını muhasebeye iletmek,

17- Resmi daireler ile görüşme yapıldığında o an mümkünse muhasebeciye yönlendirmek eğer o an uygun değilse görüşülen kişinin adı, soyadı, telefon ve dahili numaralarının not etmek,

18-Vergi dairesi, SSK ya da başka resmi kurumlardan bir ziyaretçi gelmesi durumunda (denetleme elemanı, inceleme elemanı vs) ivedi olarak muhasebeci ile irtibat kurup bildirmesi, bilgi vermesi,

19-Küçük kasa mevcutsa belgesiz hiç bir ödemenin yapılmaması ve alınan belgelerin geçerli olup olmadığını incelemek

20-Satıcılar veya alıcılar için bir cari hesap tutuluyorsa muhasebe ile bu bilgilerin belli periyotlarda paylaşmak,

21- Fatura, irsaliye, diğer tasdik istenen evrak ve belge bastırılması, onaylanması durumunda muhasebeye haber vermek ve bunlara ait bilgilerin bir kenara not etmek, kaç sayfa, adet vs. bildirmek

22-Vergi dairesi veya SGK gibi devlet kuruluşlarına bir dilekçe yazılması durumunda mutlaka suretini saklamak bir suretini muhasebeye göndermek,

23-Bilgi ve belgelerin muhafazası sırasında erişimi kolay ve kaybolmayacak yapıda bir dosya sistemini oluşturmak,

24-Şirket adına verilen şifre ve benzeri dökümanları düzgün saklamak.

25- Şirket demirbaşlarını bir liste halinde çıkartmak ve bu demirbaşları kimin kullandığı da belirterek kayıt etmek,

26- Kaybolmuş bir demirbaş için muhasebeye bilgi vermek,

27- Bankalardan her ay sonunda hesap özetlerini alıp muhasebeye iletmek,

28- İrsaliyelerden fatura takip etmek, gelmeyen faturaların gözden kaçırmamak, bu faturalandırmanın yapılmaması durumunun bir takım beyannameleri etkileyeceğini göz önüne alarak çok geç gelen (mesela bir önceki ay tarihli) faturaları muhasebeye danışmadan teslim almamak,

29- Muhasebeye her türlü bilgi danışmak, bir konuyu iletmek, bir dosya ya da bir evrak göndermek kati suretle mail yolu ile yapmak, bu yazışmaların saklamak (mail kutusunda) ve ayrıca muhasebeden gelen maillerinde saklanmasını sağlamak.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder