MALİYET MUHASEBESİ NEDİR?

MALİYET MUHASEBESİ NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Muhasebenin kollarından bir tanesidir. Karışık sanılan hatta kulağa ürkütücü gelen bir konudur. Aslında öyle değildir.

Maliyet, Gider ve Harcama Arasındaki Farkı öğrenerek başlamakta fayda var.

Harcama: Herhangi bir amaca yönelik yapılan para cinsinden ödemedir. Karşılığında bir mal veya hizmet alabileceğiniz gibi almamış da olabilirsiniz. Herhangi bir sebep olabilir, karşılığının olması şart değildir. Ancak karşılıksız olanlar, genellikle bir yükümlülükle olur. Örneğin yanlış yere aracınızı park edip trafik cezası ödediniz diyelim, yükümlülük var. Veya bir hayır işi yaptınız, vicdani bir yükümlülük söz konusu.

Gider: Bir işletmenin faaliyetlerini sıradan bir insanın hayatını sürdürebilmesi için yaptığı harcamalardır. Detay dikkatinizi çekmiştir mutlaka, her gider harcama iken, her harcama gider değildir. Bir insanın yaptığı gidere örnek verecek olursak; ev kirası, mutfak masrafları, kıyafet harcamaları, elektrik parası gibi şeylerdir. Bir işletmenin giderlerini örnekleyecek olursak ; yönetim ofisi kirası, muhasebecinin maaşı, kırtasiye veya reklam harcamaları gibidir.

Maliyet: Bir işletmenin sattığı malı veya hizmeti elde edebilmek için katlandığı harcamalardır. Burada ki önemli detay: her maliyet bir harcama iken, her harcama maliyet değildir. Maliyete örnek; hammadde, fabrikanın kirası, işçinin maaşıdır.

Özetleyecek olursak; Bir işletmenin sattığı mal veya hizmeti elde etmek için harcamış olduklarına maliyet denir. Maliyet haricinde kalan ve işletmenin faaliyetlerini idame ettirebilmesiiçin katlandığı masraflara da gider denir. Örneğin bir tekstil fabrikasındaki overlok ustasının maaşı maliyet iken, satış elemanının maaşı gider olmaktadır.

Maliyet Muhasebesinin Amaçları

İşletmenin maliyetlerinin muhasebesini yapıp maliyet raporlarını çıkartan birimdir. Çoğunlukla büyük işletmelerde maliyet muhasebesini yapan ayrı bir veya birkaç muhasebeci çalışmaktadır.

Maliyet muhasebesi, işletmeye sunduğu veriler açısından hayati öneme sahip olduğu tartışılamaz. Neden mi? Sıralayayım, kararı siz verin:

Satılan bir malın ya da hizmetin maliyetini hesaplamak ve muhasebe kayıtlarını oluşturmak. Sonrasın da satışların maliyet tablosu hazırlamak. Bu tablonun dip toplamı gelir tablosu üstüne gider. Doğru bir mali tablo için maliyetlerin doğru ve düzgün hesaplanması çok önemlidir.

Maliyetler ile ilgili işletme yönetimine rapor vermek. Maliyet muhasebesi yapan kişi,  eğer farklı kişi ise yönetim muhasebesini yapan meslektaşı ile bilgi alış verişinde bulunmalı. Aynı kişi ise, yönetime sunulacak raporda maliyet analizini de eklemelidir.

Maliyetlerin düşürülmesi için gerekli önlemleri alabilmeli ve bu konuda öneriler geliştirebilmelidir. İşletmenin faaliyetlerinin devamı birçok faktöre bağımlıdır. Hem bilançonun, hem de gelir tablosunun sağlıklı olması ile işletmenin devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu da iyi bir analiz ile yapılır. İşletmenin net Kârını etkileyen önemli faktörlerden birisi olan maliyeti azaltabilmek ancak farkındalık ile mümkün olmaktadır. İyi bir maliyet muhasebecisi bu farkındalığı yaratır aynı zamanda da çözümler sunar.

Bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmakta önemli bir görevidir.  Bir sonraki yılın faaliyetlerinin bir parçası olan satışların maliyeti konusunda maliyet muhasebesinden raporlar istenecektir.

 Sizce de gerçekten çok önemli. Değil mi?

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder