KIDEM TAZMİNATI NEDİR? KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Kıdem Tazminatı: işçinin işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. İşçi kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması: Kıdem tazminatının hesabında, iş yerinde son aldığı giydirilmiş brüt ücret dikkate alınmaktadır. Giydirilmiş brüt ücret, çıplak ücret, ücret benzeri sürekli yapılan ödemeler, toplu iş sözleşmesi zam farkları ve sosyal yardımlardan (yemek, yolluk vs.) dan oluşmaktadır. 

Yaklaşık olarak her yıl bir brüt maaş kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanılıyor. Tam yıldan arta kalan, yıl küsurları (ay ve günler) için günlük ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatından damga vergisinin haricinde herhangi bir yasal kesinti yapılmaz.

Kıdem Tazminatı Tavanı: Kıdem tazminatında hesaplanabilecek bir maaşın yasalarca konulmuş bir tavan tutarı vardır. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL olarak açıklanmıştır. Yani maaş bu tutardan yüksek olsa bile, ödenecek olan kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır.


İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İstifa ederek işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için bazı istisnai durumlar vardır. Bunlar; erkeklerde askere gitmek, kadınlarda ise evliliğinden itibaren bir yıl içinde işten ayrılması gerekmektedir. Keyfi olarak işten ayrılan çalışanın bazı istisnai durumlar haricinde kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

Bu istisnai durumları şöyle özetleyebiliriz;

* İşyerindeki ağır çalışma koşulları nedeniyle çalışanın sağlığının bozulması,

* İşyerinde çeşitli kişilerce zorla istifaya zorlanması halleri (mobbing uygulamak, psikolojik şiddet) Yalnız bu durumun belgelenmesi önemlidir,

* Çalışanın maaşının kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi durumu,

* Çalışanın aldığı ücret dışında sosyal yardım haklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi,

* Çalışanın sigortasının işveren tarafından geç veya eksik olarak bildirilmesi,

* Çalışanın haberi olmaksızın işveren tarafında SGK’ya  giriş-çıkışının yapılması.

* Çalışanın dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücretinin ödenmemesi,

* İşverenin yıllık iznini tam olarak kullandırmaması,

* İşyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasına sebep olacak zorlayıcı durumlar,

* Kadın çalışanın evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması

* Erkek çalışanın askerlik nedeniyle işten ayrılması,

* Buna ek olarak meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler bile kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder