KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Kısaltılmış şekli KKEG’dir. Kanunen kabul edilmemesi bu tür giderlerin kanunlara aykırı yada yasadışı olduğu anlamına gelmemektedir. Tamamen ülkemizin vergilendirme sistemi ile alakalı bir kavramdır.

Vergi hangi tutar üstünden hesaplanıyorsa, o tutara Vergi Matrahı denir. Gelir Tablosunda gelirlerimiz ve giderlerimiz görülmektedir. Kısaca söylemek gerekirse gelirimiz giderimizden fazla ise kâr ederiz ve bu kâr üzerinden de vergimizi veririz. Demek ki giderlerimiz ne kadar çok ise o kadar az vergi matrahı üzerinden vergi öderiz. Eğer zarar çıkıyorsa hiç vergi ödemeyiz.

Gider ne demek? İşletmenin varlığını devam ettirebilmesi için yaptığı harcamalardır. Giderleştirmek nedir? Giderlerin vergi matrahından düşülmesi işlemidir.

Devlet, daha az vergi ödememize neden olacak giderlerimizden bazılarının vergi matrahına dahil edilmesini istemez. Bu sebeple neler giderleşir neler giderleşmez belirler. Bu giderleşmeyen giderlere Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler denilmektedir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Hangileridir?

Aslına bakarsanız birçok madde ile detaylandırılıp uzunca bir liste yapmak mümkün. Ancak burada en sık karşılaştığımız KKEG statüsündeki giderleri sıralayacağım.

Belgesiz Giderler: Muhasebe kayıtlarının kanunlara göre belirlenmiş şart ve şekillerde belgelere dayandırılması zaten bir mecburiyettir. Belgesiz yapılan giderler, haliyle giderleri  kalemlerini geçersiz kılacaktır.

İşletme İsmine Düzenlenmeyen Belgeler: Sizin adınıza fatura düzenlenmesi yapılmadıysa kesinlikle kayıtlarınıza almamalısınız. Bu nedenle adınıza olmayan faturayı almanız şartsa bile giderleştiremezsiniz.

Geçmiş Yıllara Ait Giderler: Gider, geçmiş yıllara ait ise vergi matrahından düşemezsiniz. Bu muhasebenin Dönemsellik İlkesi ile alakalıdır.

Özel İletişim Vergisi (ÖİV): Genelde hepimiz görmüşüzdür sabit ve cep telefonu faturaları üstündeki vergiden bahsediyorum. Bu vergi türü de giderleştirilemeyenlerden.

Cezalar: Trafik cezası ya da vergi cezası. Cezalar giderleştirilmez.

Bağışlar: Devlet tarafından belirtilen yerler hariç, bağışlar giderleştirilemez.

Daha birçok KKEG sınıfına giren giderler var. Ama bu kadar fikir vermesi açısından yeterli diye düşünüyorum. Tam listesini merak ediyorsanız Gelir Vergisi Kanunu 41. ve Kurumlar Vergisi Kanunu 11. maddesini okumanızda fayda var.

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Nasıl Kaydedeceğiz veya Takip Edeceğiz?

Tecrübelerim bana şunu gösterdi ki, her işletme farklı şekillerde takip ediyor. Kimi işletmeler Gelir Tablosu hesaplarından birini kullanmayı tercih ederken, bazı işletmeler ise Nazım Hesaplar kullanmakta.

Benim naçizane tavsiyem, mutlaka Nazım Hesapları tercih ediniz. Çünkü Nazım Hesapların, ne Bilanço ne de Gelir Tablosu üstünde etkileri yoktur. Bu hesapları bir nevi not defteri olarak düşünebilirsiniz. Mali tablolara giden hesaplara hiç karıştırmadan Nazım Hesaplar üstünde gayet verimli takip yapabilirsiniz. Vergi matrahı hesaplarken dip toplamın üstüne 900’lü hesaplarda biriken tutarı ekler geçersiniz. Bu kadar.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder