İYİ BİR FİNANS YÖNETİCİSİ NASIL OLUR?

İYİ BİR FİNANS YÖNETİCİSİ NASIL OLUR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Günümüzde, iyi finans yöneticisinin görev ve sorumluluğu konusuna değinecek olursak, şirketlerde  temel amaç firmanın piyasa değerinin yani firma sahiplerinin servetlerinin maksimum düzeye yükseltilmesi şeklinde belirlendiğine göre, finans yöneticisi kar ile riski en uygun biçimde dengeleyerek firmanın piyasa değerini en üst seviyeye çıkartabilmelidir. Bunu sağlayabilmek için başlıca üç fonksiyonun yerine getirilmesi gerekir: 

1.Planlama, varlıkların yönetimi başka bir deyişle yatırım kararlarının alınması ve firmanın gereksinim duyduğu fonların sağlanması,

2.Firmanın geçmiş dönemlerde almış olduğu sonuçları düzgün bir şekilde analiz etmesi,

3.Analiz sonuçlarının doğru şekilde yorumlanması ve değerlendirilmesi de gereklidir.

Aynı zamanda iyi finans yöneticisi alınan kararların, hazırlanmış olan planların uygulanmasını sağlar ve uygulama sonuçlarının, alınan kararlara ve plan hedeflerine uygun olup olmadığını da denetler. Ayrıca, firma başka bir firma ile birleşmişse veya firmaya katılmışsa ya da başka bir firmayı satın almışsa, firmanın yeniden organizasyonu, firmanın tasfiyesi gibi özel ve sık yinelenmesi söz konusu olmayan durumlarda kararlara katılmak ve bu durumlarda gerekli değerlendirmeleri yapmak da finans yöneticisinin görevleri arasındadır.

Kısaca finans yöneticisinin görevlerini şöyle sayabiliriz,

1.   Finansal Analiz ve Kontrol

Firmanın geçen dönemlerine ait verilerinin analiz edilmesi ve yorumlanması, finans yöneticisinin sağlıklı kararlar alması ve doğru planlama yapabilmesi için zorunlu ön koşullardır. Bu sebeple finans yöneticisinin analiz ve kontrol tekniklerini iyi bilmesi ve doğru analiz yapabilecek yeteneklere sahip olması son derece önemlidir.

2.  Finansal Planlama

Finans yöneticisinin temel ve en iddialı işlevidir. Sağlıklı Finansal planlama yapabilmekiçin, firmanın amaç ve hedeflerinin, uzun süreli planlarının belirlenmiş olması gerekir. Finans yöneticisi, firmanın uzun süreli hedeflerinin saptanması sürecine katılarak, firmanın gelecekte yürüteceği faaliyetler hakkında geniş bir fikre sahip olur. Finans yöneticisi, bu bilgilerle, firmanın uzun ve kısa vadeli finansman gereksinimlerini tahmin eder.

Gelecekteki şartların belirsizliği karşısında hazırlanan bütçe ve planlara esneklik verilmesi ve değişik koşullara göre farklı finansman seçeneklerinin ve çözüm yollarının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bütçe ve planların esneklikten yoksunsa olması, bütçe ve planların hazırlanması sırasında öngörülmeyen olayların ortaya çıktığı durumlarda, söz konusu olan bütçelerin verimsiz olmasına ve bu konuda yapılan çabaların boşa gitmesine sebep olabilir.

3.  Varlıkların Yönetimi

 Günümüzde finans görevleri arasında yatırım kararlan, yani kaynakların kullanımı, kaynakların çeşitli varlıklara yatırılması, kaynak sağlanmasından daha önemli bir yerde bulunmaktadır.

Finans yöneticisi, ister dönen varlıklara ister duran varlıklara ayrılsın, yatırılan nakitin alternatif maliyeti (fırsat maliyeti) olduğunu göz önüne alarak, kaynak kullanımında, firmanın piyasa değerini maksimum düzeye çıkaracak şekilde, karlılıkla üstlenilen riski bağdaştırmalıdır. Eğer firmanın piyasa değerini yükselteceği öngörülüyorsa, gerektiğinde finans yöneticisi karlılıktan fedakarlık yaparak iş riskini azaltabilmelidir.

Finans yöneticisinin karşılaştığı önemli sorunlardan biri, varlıkların yönetiminde, çeşitli ekonomik değerlere yapılan yatırımın en uygun düzeyde olup olmadığının saptanması ve varlıkların yönetimin de etkinliğin arttırılmasıdır.

4.  Kaynak (fon) Sağlanması

Planlanan nakit çıkışların nakit girişlerini aştığı ve açığın para mevcudu ile kapatılamadığı durumlar da finans yöneticisi, firmanın gereksinim duyduğu fonları zamanında sağlamanın görev ve sorumluluğu altındadır. Finans yöneticisi, firmanın gereksinimine en uygun, firmanın amaçlan açısından doğru sonuçlan verecek bir kaynak yapısını sağlamak işlevini üstlenmiştir.

5.  Firmanın Karşılaştığı Özel Sorunların Çözümü

Firma başka bir firmayı satın alırsa, firma başka bir firma ile birleşirse, firmanın tamamı veya bir bölümü satılırsa, firmanın malî yönden yeniden organizasyonuna karar verilirse, şirketinin halka açılmasına karar verilirse, firmanın tasfiyesi yapılacaksa, firmanın ömrü boyunca sık karşılaşacağı sorunlar değildir. Bunlar ve benzerleri, özel sorunlar olarak adlandırılabilir. Finans yöneticisi belirttiğimiz sorunlarla ilgili kararların alınmasında önemli rol oynadığı gibi, söz konusu sorunların değerlendirilmesi aşaması da finans yöneticisinin işlevleri arasındadır.

Finans yöneticisi, bir anlamda da para ve sermaye piyasası ile firmanın faaliyet alanlarının tam ortasında yer alan bir kişi konumundadır. Firmanın piyasa değerini artırabilmek için sürekli olarak finansal ve hatta reel varlıklar alıp-satan kişidir.

Finans yöneticisi, görevlerini ifa ederken, bankalar, firmaya kredi veren kurumlar, birikim sahipleri, kamu kuruluşları, sermaye piyasasındaki aracı firmalar, firmanın müşterileri, firmanın ortakları gibi firma dışındaki kişi ve kurumların da tepki ve isteklerini göz önünde bulundurmak durumundadır. Finansman kararlarında, firmanın yönetiminin gerekleriyle, firma dışı kişi ve kuruluşların istek ve görüşleri harmanlanmaya çalışılmalıdır. Bununla beraber finans yöneticisinin, kararlar alırken, yönetimin gereklerine öncelik tanımasını da doğal karşılamak gerekir.

Finans sorunları konusunda küçük firmalarla büyük firmalar arasında ayrım yapmak, yapay bir farklılaştırma olarak nitelendirilmemelidir. İşletme finansmanındaki temel ilkeler, gerek küçük gerek büyük firmalar içinde aynıdır. Finans yöneticisinin, küçük ve büyük firmalardaki işlevleri arasında herhangi bir nitelik farkı yoktur. Bu sebeple ister holding sahibi olun isterseniz de küçük bir KOBİ, işletmenizdeki finansmanı doğru yönetemezseniz yapmış olduğunuz tüm uğraşılarınız boşa gidecektir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder