İRSALİYELİ FATURA

İRSALİYELİ FATURA
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

İrsaliyeli fatura nedir? İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. Bu yüzden tek bir evrak üzerinde hem irsaliye hem fatura oluşturulmaktadır.

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler: 
– İrsaliyeli fatura ibaresi,
– Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
– İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
– Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
– Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
– İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
– İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzasıİrsaliyeli fatura düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler hususlar:
– Mükellefler faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler.
– Mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

– İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılır. İrsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi mutlaka bulunmalıdır.
– İrsaliyeli fatura kesildiği taktirde ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur
– İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları temin etmelidir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmelidir. Dönem ortasında irsaliyeli fatura alınamaz.
– İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha öncesinden kalan, ellerinde bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturaları varsa vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder