GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ

GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

1. Günlük Müşteri Listesi nedir?: Günlük müşteri listeleri, otel, motel, pansiyon vb. konaklama yerlerince tutulan, odalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösteren bir belgedir. Müteselsil seri ve sıra numaraları taşır.

2. Günlük Müşteri Listesinin Tarafları: Günlük müşteri listesinde konaklama hizmetini alan ve hizmeti satan taraf olmak üzere iki taraf vardır. Buna göre taraflar aşağıdaki gibidir:

Satıcı (Konaklama işletmesi):
– Hizmet bedelini alır.
– Belgenin kopyası resepsiyonda kalır.
– Müşteri listesine göre faturayı keser.

Alıcı (Konaklayacak kişi):
– Hizmet bedelini borçlanır.
– Satış bedelini öder.

VUK’a göre, konaklama işletmelerinde konaklayan müşterilerin günlük takip edilmesi ve faturalarında bir yanlışlığın meydana gelmemesi için düzenlenir. Ayrıca mali polis tarafından yapılan kontrollerde günlük müşteri listesi beyanı istenir.

3. Günlük müşteri listesinde bulunması gereken bilgiler:
– Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi
– Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
– Düzenleme tarihi
– Müteselsil seri ve sıra numarası

Günlük Müşteri Listesinin Üst Bölümündeki Bilgiler:
– Konaklama firmasının unvanı, adı,s oyadı, adresi ,bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)
– Belgenin seri ve sıra numarası
– İşlemin tarihi, Maliye Bakanlığı’nın logosu

Günlük Müşteri Listesinin Alt Bölümündeki Bilgiler:
– Müşterilerin isimleri, kaldıkları odalar, oda ücretleri ve istenirse imzaları yer alır.

Günlük Müşteri Listesinin Temini: Gider pusulasında açıklamış olduğumuz gibi ya noter ya da Maliye Bakanlığı’nın anlaşmalı matbaalarından ihtiyaca göre temin edilebilir.

Belgenin Temin Zamanı: Vergi usul kanunu tasdik zamanını iki şekilde belirlemiştir.
– Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce
– Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler ise belgeleri bitmeden önceGünlük müşteri listesinin bilgisayarda düzenlenmesi: Büyük konaklama işletmeleri günlük müşteri listesini bilgisayar ile takip etmektedirler. Kullanılan işlem basamaklarında yer alan bilgiler sırası ile bilgisayarda yazılır. Bilgisayarda izlenmesi gereken adımlar her programa göre değişecektir. Liste işlemlerinden giriş yapılır. Listenin tamamı gerekli görülmedikçe alınmaz. Bilgiler bilgisayardan takip edilir. Bilgisayarda kullanılacak kâğıtlar yine sıra ve seri numarası ile bastırılır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder