GİDER PUSULASI

GİDER PUSULASI
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Gider Pusulası Nedir: Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenlemiş oldukları ticari belgedir.

Gider Pusulasının Tarafları: Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınmış olması gerekir. Alış işleminde alıcı ve satıcı vardır. Taraflar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

Satıcı: 
– Ticari belge veremez.
– Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar.
– Belgenin aslını alır.
– Satış bedelini alır.

Alıcı:
– Ticari belge verir.
– Gider pusulasını düzenler.
– Belgenin kopyasını alır.
– Satış bedelini öder.

Gider Pusulasının Şekli: Gider pusulasının görünümü bir kitabı andırır. Sıra numarası verilen sayfaların, bir asıl bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfalarının resimdeki gibi bir arada bulunmasına koçan denir. İşletmeler ihtiyaçlarına göre koçan temin edebilirler. Gider pusulası defterlere işlenirken koçanların karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine seri numarası verilir.Gider Pusulasının Üst Bölümündeki Bilgiler:
– Alınan mal veya hizmetin cinsi ve tutarı
– Mal veya hizmeti alanın unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılı olmaktadır)

– Belgenin seri ve sıra numarası
– İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi

Gider Pusulasının Alt Bölümündeki Bilgiler:
– Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası
– Kesilen gelir vergisi
– Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali

Gider Pusulasının Temini: Gider pusulasını temini vergi dairesinden izin belgesi almakla yapılmaktadır. İzin belgesi almak için tacir, vergi dairesine vergi levhası ile başvurur. İzin belgesi alındıktan sonra belge iki şekilde temin edilebilir.

1. Noter yolu ile temin: 
– Notere kırtasiyeden alınan boş gider pusulası götürülür.
– Noter belgenin her bir sayfasına numara vererek onaylar. 
– Belgenin koçanına hangi noterde onaylatıldığı ve son sayfasına ise kaç sayfa olduğu yazılarak onaylanır.
– Onaylatılan koçan kullanıma hazırdır.

2. Maliyenin anlaşmalı matbaalarından temin:
– Vergi dairesinin anlaşma yaptığı matbaaya izin belgesi ile başvurulur.
– Matbaa istenilen miktarda belgenin basımını yapar.
– Matbaanın logosu belgenin üst kısmında adresi ise alt kısmında basılı olacaktır.
Gider Pusulasında Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma): Gider pusulasında satıcının alacağı bedel üzerinden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır, kalan kısım satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denilebilir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder