FİNANS ve MUHASEBE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

FİNANS ve MUHASEBE ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Bu iki kavramın tam olarak ne olduğu hep karıştırılır. Ya da birinin olduğu yerde diğerine ne gerek var diye düşünülebilir. Aslında küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu iki kavram birbirinin içine geçmiş durumdadır. Temelde muhasebe ve finans birbirini tamamlayan iki kavramdır. Her ne kadar birbirlerine bağlı olsalar da iki farklı yapıyı temsil etmektedirler.

Olayın temeli muhasebedir. Muhasebe olmazsa diğer işlemlerin ve kavramların olması mümkün değildir. Muhasebe, işletmenin yaptığı tüm parasal ve parasal değeri olan işlemlerin belirli mantık içerisinde kayıt altına alınmasıdır. Muhasebe kayıtlarının tamamlanması ile, finansal tablolar ve vergisel beyanlar hazırlanır. Buraya kadar olan bölüm muhasebedir. Bundan sonra, muhasebenin sunmuş olduğu alt yapı üzerinden devreye finans girer. Finans, girilmiş olan verilerin analizini gerçekleştirir. Peki bu analizlerin önemi nedir? Öncelikle gelir ve gider raporlarının oluşturulması önemlidir. Diğeri, işletmenin finansal durumunu gösteren bilançosudur. Yine aynı şekilde önem arz eden, şirketin nakit durumunu gösteren Nakit Akım Tablosudur. Yine çok önemliler arasında yer alan gelecek dönemin bütçesinin hazırlanması, öz sermaye denilen, şirket hissedarlarının şirketteki pay ve hareketlerini gösteren Öz Sermaye Değişim Tablosu da finansın işleri arasındadır. Aslında, VUK’a göre muhasebe bu tabloları zaten çıkarmaktadır. Her muhasebeci, VUK esaslarına göre Kar/Zarar Tablosu, Bilanço çıkartabilir. Bu durumda sırf bütçe için mi finansa ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevabımız hayır! Finans bölümünü bir doktora benzetebiliriz. Tahlil yapılır ve sonuçlar alınır ama işlem bitmez çünkü esas olay bundan sonra başlamakta. Tahlillerin analiz edilmesi ve doğru tedavi süreci için doktora ihtiyacımız vardır. Finansçı da bir nevi şirketin doktorudur. Almış olduğu mali tablolarla (mizan, bilanço vb) şirketin mali yapısını analiz eder. Analizler sırasında kullandığı temel birimler ise mizandır. Bu yüzden mizanın, ya da kullanılan kodların düzenli ve raporlamaya uygun hale getirilmesi önemlidir. Bunu sağlamak için kodların altına, belirli mantığı takip edecek alt kodlar açılır. Şirket sahiplerinin bakacağı ilk şey Kar/Zarar tablosu olduğunu unutmayalım.  Şirket kar mı etti zarar mı etti? VUK esasına göre hazırlanmış bir Kar/Zarar tablosu, sonucu gösterir ancak ayrıntılar konusunda yetersizdir. Daha sağlıklı ve anlaşılabilir raporlama için, her şirket kendi yapısına uygun olarak bir Kar Zarar Tablosu formatı oluşturmalıdır. Kullanılan tablo/rapor formatları şirketin kendi yapısı tarafından belirlenir, sonuçta bu tabloları şirket kendi analizleri için kullanacaktır. Ancak, tablolardan verim alınabilmesi için, muhasebe kayıtlarının belirlenen raporlama formatlarına uygun olması, güvenilir olması ve karşılaştırılabilir olması önemlidir. Karşılaştırılabilir olmaktan kasıt ise, kontrol edilen tablonun, bir önceki dönemle, bir önceki yılla ve bütçe ile yine aynı formatta karşılaştırılmasıdır. Bu raporlamalarda kar(Satışlar/Üretim) ve zararın (Maliyet) ayrıntılı analizleri yapılmalıdır ki detaylı bir kar/zarar tablosu oluşturulmuş olsun.

Diğer analizi gerekli olan tablolar ise Bilanço ve Nakit Akışıdır. Bilanço, şirketin borç yapısını, elindeki kaynaklarla ne kadar varlık sahibi olduğunu, sermaye/öz sermayesinin durumunu, geçmiş yıllardaki kar/zarar durumunu, gelecek ay ve yıllar ile ilgili yükümlülüklerini gösterir. Bilançonun da sağlıklı analizinin yapılabilmesi için geçmiş dönemlerle karşılaştırılması gerekir. Bu karşılaştırma, bilançodaki değişiklikleri bize gösterir. Nakit Akış tablosunun belirli bir formatı yoktur. Şirketler kendi kullanım biçimlerine göre, geçmişteki nakit hareketlerini gösteren (nakit girişi/nakit çıkışı) tablolar hazırlarlar, bu tablolar aynı zamanda gelecek içinde öngörülen tabloyu çizmelidir. Bu sayede, şirket kısa/orta/uzun vadede nakit akışının durumunu tahmin eder ve buna göre önlem alır, ya da stratejisini belirler. (krediye ihtiyaç duyulacak mı? Ya da eldeki para nasıl kullanılacak? Yeni yatırım planı yapılacak mı? Yatırımlar için ne kadar kaynak oluşturulacak? vb)

Bütçe, finansın en önemli işlerinden birisidir. Sağlıklı, verimli ve etkili bir bütçenin hazırlanması için geçmiş verilerin ayrıntılı, sağlıklı ve iyi hazırlanması ve incelenmesi gerekir. Geçmişte yapılmış raporlar ne kadar güvenilir, ne kadar ayrıntılı ve açıklayıcı olursa, gelecek dönem için hazırlanacak bütçe o kadar işlevsel olacaktır. Bütçe hazırlanırken, ilave yapılanmanın bütçeye dahil edilip edilmeyeceği ise, nakit akış tablosunun sunduğu değerlere ve tabii ki hissedarların bu konudaki kararlarına bağlı olacaktır.

Sonuç olarak, finans, muhasebenin hazırlamış olduğu değerler üzerinden çalışır. Finans, yönetime, şirketin mali analizlerini sunar ve yapılması gereken uyarıları yapar. Raporlamalar ne kadar sağlıklı ise, ileriye yönelik analizlerde o kadar sağlıklı olacaktır. Finansın  yaptığı işlere ‘Yönetim Muhasebesi’, ‘Finansal Raporlama’ ya da ‘Yönetim Raporlamaları’ da denir. Günümüzde bu işlerin (muhasebe, finans, raporlama) hepsine birden “Finansal Muhasebe” ismi verilmektedir.

Sonuç olarak, muhasebe ve finans, şirketin olmazsa olmaz birimleridir, birbirlerinden ayrıdır ama birbirlerine ihtiyaçları vardır, birbirlerini tamamlarlar. 

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder