FİNANS ve FİNANSMAN NEDİR?

FİNANS ve FİNANSMAN NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Para piyasalarında finans, finansman ve fon gibi kullanılan terimleri sıklıkla duymuşsunuzdur. Doğru istikamette finansal kararlar alabilmek ve bu kararlarda verimliliği arttırıcı çabalar gösterebilmek için öncelikle temel kavramların anlamlarını bilmek gerektiğine inanıyorum.  Finans nedir sorusu ile finansman nedir? Sorusu birbirine çok yakın cevapları içerir.  Çünkü genellikle finans, finansman ve finansal yönetim kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Birey ya da işletmeler için finansal yönetim ile ilgili ilkeler ve yaklaşımlar  farklı özellikler göstermez.

Finans Nedir?

Şahıs veya işletme harcamaları için ihtiyaç duyulan nakitin uygun koşullarda elde edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Şöyle de ifade etmek mümkün; finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç sağlamaları sonucunda yatırım yapmaları ve yaptıkları yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleridir. Herhangi bir harcama için faydalanabilecek kaynak, para, sermaye veya fon anlamına gelir. Finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değil, temin edilen fonun etkili bir şekilde kullanılmasını da kapsar.

Finansman Nedir?

Bir işletmenin veya kişilerin giderlerini karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine finansman denilmektedir. Kısaca cevap verecek olursak finansman nedir denildiğinde, ihtiyaç duyulan nakitin sağlanması deriz. Finans için ne demiştik harcamalar için yararlanılan para, fon, kaynak. Böylelikle giderler için ihtiyaç duyulan “paranın (fonun) temin edilmesi” kavramı yerine finansman sağlanması terimini kullanabiliriz. Her iki terim arasında hiçbir fark yoktur. Finansman, işletme ya da kurumda yalnızca para bulmayla ilgili kısmıdır. Kamu kurum ve kuruluşları çeşitli faaliyetlerde, işletmeler ise üretim, yatırım, satış ve stoklama gibi faaliyetlerin yürütmek için finansmana ihtiyaç duyarlar. Kamunun finansman ihtiyaçları emisyon, dış borçlanma ve menkul kıymet ihracı gibi kaynaklardan sağlanırken, işletmelerin finansman ihtiyaçları ise çoğunlukla banka kredileriyle sağlanmaktadır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder