FATURA NEDİR?

FATURA NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Fatura tanımı: Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229)

Kullanılacak olan Fatura Nereden Temin Edilir: Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının ibrazı neticesinde bastırılır veya kırtasiyeden boş alındıktan sonra NOTER e tasdik ettirilerek kullanılabilir.

Faturada bulunması gereken bilgiler:
– Fatura ibaresi,
– Fatura düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
– Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü
– Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
– Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– Malın veya hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
– Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
– Kaşe ve imzaFaturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek konular:
– Faturalar mutlaka sıra numarasına dikkat edilerek düzenlenir.
– Faturalar mürekkepli kalem, daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.
– Faturalar en az bir asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
– Fatura, mal tesliminin veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
– Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.

Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında yani fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt kısmının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında yani fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst kısmının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

Faturaya itiraz etme süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse fatura kabul edilmiş sayılır.

Tüm firmaların faturaları Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder