FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Bir işletme kurulup, gelir elde etmeye başlamasıyla birlikte, verdikleri hizmet karşılığında fatura kesmeye başlamak mecburiyetindedir. Bu makalemizde size alt başlıklar halinde, “Fatura Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler” nelerdir belirtmek ve fatura hakkında sizi aydınlatmak istedik.

Fatura Nedir?

Teorik olarak tanımlamak gerekirse fatura; bir işletmenin vermiş olduğu hizmet veya sattığı mal karşılığında, müşterisine borç tutarı kadar, düzenlediği ticari evraktır.

Fatura Neden Kesilir?

Ülkemizde, Maliye Bakanlığının koyduğu kurallara koşulsuz uyulma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kurallardan biriside; gerek şirket, gerekse kurumların kayıtlarda yer alan belgelerinin, türü-numarası gibi bilgilerini yazmak zorunluluğudur. Fatura, en önemli ticari belgeler arasında yer alır. Vergi Usul Kanunu’muzda, vergi hukuku açısından düzenlenecek belgelerin niteliğinin tanımı yapılmıştır. Muhasebe kurallarınca; ticari bir işletmenin devlete gösterdiği her bilgi ve belgeyi gerçeği yansıtacak şekilde ve kurallar içerisinde düzenleme mecburiyeti vardır.

Fatura Kesmek Zorunlu mudur?

Öncelikle birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, gelirini basit usulde gösteren ve defter tutma mecburiyeti bulunan çiftçiler, ticari ilişkilerinde aşağıda yazılı işletmelere fatura kesmeye ve fatura almaya zorunludur. 

• Şirket ve şahıs işletmesi gibi birinci ve ikinci sınıf tüccarlar 
• Avukat, doktor gibi serbest meslek erbapları 
• Kazancını basit usulde tespit eden tüccarlar 
• Defter tutma zorunluluğu bulunan çiftçiler 
• Vergi muafiyeti olan esnaflar 

Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Alanlar Nelerdir?

“Fatura” yazısının olması 
Faturanın düzenleme tarihi, sıra ve seri numarası 
Maliye Bakanlığı mührünün bulunması
Faturayı düzenleyen kişinin; ismi, varsa ticaret unvanı, iş yerinin adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve kayıtlı olduğu vergi numarası 
Satılan malın veya verilen hizmet türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı 
Satışı gerçekleştirilmiş olan malın teslim tarihi ve irsaliye numarası 
Kaşe ve imza bölümlerinin doldurulması. 

Fatura Her Yerde Bastırılmaz!

Fatura kıymetli ve resmi bir evrak olduğundan dolayı ancak Maliye Bakanlığı tarafından fatura basma yetkisi tanınmış matbaalarda fatura bastırabilirsiniz. Matbaanız, fatura basabilmek için sizden Vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini isteyecektir. Bu evrakları ibraz durumunda fatura basımınız yapılacaktır.

En az 3 nüshalı fatura baskısı isteyin

En az 3 nüshalı olacak şekilde fatura bastırmanızda fayda var. İlk nüsha müşterinize, ikincisi muhasebecinize üçüncüsü de sizin dosyanızda arşivlenmek için saklanacaktır. Ayrıca daha hızlı tahsilat yapmak adına müşterinizin ödeme yapacağı banka hesap numaralarını da mutlaka faturanızın alt kısmına bastırmayı ihmal etmeyin.

Açık Fatura ya da Kapalı Fatura Nedir?

Vadeli bir satış yapılıyor ise faturanın üst kısmına kaşe basılıp imzalanır. Bu faturalara “Açık Fatura” denmektedir. Peşin olarak satış yapıldığında ise faturanın alt kısmı kaşelenip imzalanmaktadır. Bu da “Kapalı Fatura” dır. Ticari hayatta uygulanan açık ya da kapalı ayrımı vergi kanunlarında yoktur. Vergi kanunlarına göre kaşenin faturada nereye basıldığının bir önemi olmamakta hukuki olarak ta tahsilata ilişkin ispat gücü bulunmamaktadır.

Faturalar Türkçe ve TL mi Düzenlenmeli?

Vergi kanunlarına göre tüm muhasebe işlemleri Türkçe tutulmalıdır. Bu sebepten dolayı fatura da Türkçe düzenlenmelidir. Ama fatura yurtdışına kesilecek ise bu faturada açıklama kısmına ilgili dilde açıklamalar yazılabilir.

Faturayı Asla Çöpe Atmayın

Yanlışlık yaptığınız faturayı siz siz olun asla ve asla çöpe atmayın. Yapmanız gereken tek şey tüm nüshaların üzerine “iptal” yazın ve saklayın. Yırtılır veya parçalanır ise, parçaları bant ile birleştirin ve tüm nüshaları ile birlikte fatura dosyasında saklayın.  Unutmayın ki, vergi kanunlarına göre faturaları 5 yıl saklamanız gerekmektedir. Kaybolur ise mutlaka vergi dairesine bildirimde bulunun.

Faturanın Kaç Gün İçinde Kesilmesi Gerekir?

Mal ya da hizmet verildikten sonra 7 gün içinde faturanın kesilmesi gerekmektedir. Eğer bu 7 günlük süre beklendiğinde bir sonraki aya geçiş var ise fatura kesimi için 7 günlük süre beklenmeden o ay içinde düzenlenmesi yapılmalıdır. Bunun sebebi faturanın ilgili ayın KDV beyannamesinde yer alması gerekir.

Fatura Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır?

Fatura düzenlerken, seri numarası kısmına dikkat etmek çok çok önem arz eder. Bir fatura satılan mal ya da verilen hizmet işlemi gerçekleşmesinden itibaren, en geç 7 gün içinde hazırlanma zorunluluğu vardır diye belirtmiştik. Düzenlenen fatura, silinemeyecek bir mürekkepli kalemle yazılmalıdır. Tarih bilgisinin mutlaka yazılması gereklidir. Faturanın, muhasebecinin de işini kolaylaştırmak adına, anlaşılır ve okunaklı doldurulması şarttır. 

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder