ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Asgari geçim indirimi (AGİ) devlet tarafından, bir işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uygulamış olduğu gelir vergisi indirimidir. Başka bir tanımla AGİ on altı yaşını doldurmuş olan her çalışanın kazanmış olduğu gelirin bir kısmının vergiden muaf olmasıdır. AGİ hesaplaması yapılırken çalışanın medeni durumu, varsa eşinin çalışma durumu, çocuk sayısı ve yaşları dikkate alınır. AGİ indirimi her sene yeniden hesaplanarak yayınlanmaktadır.

AGİ çalışanın yasal hakkıdır. İşverenin çalışana AGİ vermemesi söz konusu değildir. Ancak her işçinin hak etmiş olduğu AGİ miktarının doğru hesaplanabilmesi için Aile Durum Bildirim Formunu doldurması ve bu formun çalışanın özlük dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu formdaki bilgiler çalışanın sorumluluğu altındadır. Yani çalışanın verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Yanlış bir beyanın ortaya çıkması durumunda sorumluluk çalışana aittir. Ayrıca çalışanın ailevi durumunda bir değişiklik olursa, örneğin boşanma veya çocuk sahibi olma gibi durumlarda da yine bu formun güncellenmesi için çalışanın işverene başvurması gerekmektedir.

AGİ, çalışanın çalıştığı günler için yani hak ettiği ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin işçi ay içerisinde ücretsiz izin kullanmış ise, ya da eksik çalışmış ise AGİ ödemesi de buna göre yapılır.

AGİ KİMLERE İÇİN VERİLİR?

AGİ, çalışanın yıllık brüt maaşı esas alınarak medeni durumu, varsa eşinin çalışma durumuna, çocuk sayısına ve yaşına göre değişiklik göstermektedir. Çalışanın alacağı AGİ miktarı;

  • Çalışanın kendisi için %50,
  • Çalışmayan ve kayıtlı herhangi bir geliri olmayan eşi için %10,
  • İlk iki çocuğunun her biri için %7,5,
  • Diğer çocukların her biri için %5 şeklinde hesaplanmaktadır.

AGİ alınabilecek çocuklar;

  • Çalışanla birlikte oturmakta olan,
  • Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu (çalışanın nafaka verdiği, evlatlık aldığı, anne ya da babasını kaybetmiş torunlardan çalışanla beraber yaşayanlar da dahil olmak üzere),
  • Henüz 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimi devam eden 25 yaşını doldurmamış olan çocuklardır.
              2019 Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
(01.01.2019 – 31
.12.2019)
Medeni Durum Aylık Tutar
Bekar 191,85 TL
Evli eşi çalışmayan 230,22 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,75 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışan 191,85 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

Olarak açıklanmıştır.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder