AGİ NEDİR?

AGİ NEDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

Asgari Geçim İndirimi. Medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük olmak şartıyla tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam kazancından çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır olarak tanımlanır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve ödenen tutar işverenin gelir vergisinden düşülür.

Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
  • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
  • Üçüncü çocuk için %10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
    indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ hesaplanmış olur.

Asgari Geçim İndiriminden kimler yararlanabilir?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen her çalışan asgari geçim indiriminden yararlanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanmaya hak kazanır.

Boşanmış olanlar çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?

Çocuk hangi ebeveyni üzerinden sağlık sigortasından faydalanıyorsa Asgari Geçim İndirimini o kişi almaya hak kazanır.

18 yaşından büyük çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuk için Asgari Geçim İndirimi alınır mı?

Mükellefle birlikte oturan ve mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük ama öğrenim gören çocuklar için Asgari Geçim İndirimi alınabilir. Ama 18 yaşından büyük ve öğrenim görmeyen çocuklar için bu indirimden yararlanılamaz.

Asgari Geçim İndiriminden kimler yararlanamaz?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen kişiler bu indirimden yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekmektedir.

Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işler durumuna düşer.  Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası keser.

İşçi tarafında iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuki kanala başvurulabilir.

Asgari Geçim İndirimi 2018’de ne kadar?

(01.01.2018 – 31.12.2018)

Durum AGİ
Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL
Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder